allkiss.net Keminmaa - Viralliset ilmoitukset

Viralliset ilmoitukset

Lokakuu

17.10.2019  Rakennustarkastajan päätös 18.10.2019 lupa-asioissa
11.10.2019  Tukesin kuulutus malminetsintälupapäätöksestä, lupatunnus ML2016:0048, alueen sijainti Keminmaa, Tervola, 1161,82 ha
11.10.2019  Tukesin kuulutus malminetsintälupapäätöksestä, lupatunnus ML2015:0032, alueen sijainti Keminmaa, 187,90 ha
11.10.2019  Tukesin kuulutus malminetsintälupapäätöksestä, lupatunnus ML2016:0024, alueen sijainti Keminmaa, Tervola, 274,85 ha
9.10.2019  Rakennustarkastajan päätös lupa-asioissa 11.10.2019
9.10.2019  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 3.10.2019 kunnallisasiaa koskevaan valitukseen
8.10.2019  Nähtävillä oleva asemakaavan muutosluonnos
7.10.2019  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2019
4.10.2019  Haettavana perusturvajohtajan virka
2.10.2019  Jätehuollon palvelutason luonnos nähtävillä
1.10.2019  Haettavana sosiaalityöntekijän vakinainen virka

Syyskuu

26.9.2019  Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus päätöksen antamisesta Outokumpu Chrome Oy Kemin kaivoksen lupapäätöksen nro 39/2016/1 mukainen typpiselvitys
23.9.2019  Rakennustarkastajan päätös lupa-asioissa 25.9.2019
23.9.2019  Keminmaan ympäristönsuojeluviranomainen on myöntänyt ympäristöluvan Keminmaan Autojussi Oy:lle
21.9.2019  YVA-kuulutus Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostus
19.9.2019  Teknisen lautakunnan kuulutus ja julkipanoilmoitus 19.9.2019 poikkeusluvasta sekä suunnittelutarveratkaisusta
18.9.2019  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden julkipanoilmoitus koskien Keminmaan Autojussi Oy:n ympäristölupaa

Elokuu

19.8.2019  Kutsuntakuulutus

Heinäkuu

19.7.2019  Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehdas
5.7.2019  Ilmoitus asemakaavamuutosten vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamisesta nähtäville

Maaliskuu

29.3.2019  Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen selvitys: Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot
6.3.2019  Yhteysviranomaisen lausunto Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta