Ilmoitus asemakaavamuutosten vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamisesta nähtäville 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

Takaisin