Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (621/2011) 40 §:n ja 62 §:n nojalla A. kaivosluvan (kaivospiirin) raukeamisen lykkäämistä koskevan hakemuksen ja B. kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisen, hakija Suhanko Arctic Platinum Oy 

Kuulutus

Kuulemisasiakirja

Asiakirjoihin voi tutustua myös osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat

 

 

Takaisin