Kuulutus; Kemijoki Oy hakee lupaa vanhan kivilouheen ottoluvan jatkamiseen 

Kemijoki Oy hakee lupaa vanhan kivilouheen ottoluvan jatkamiseen Keminmaan kunnan Alapaakkolan kylän Taivalkoskelle sijoittuvilta tiloilta Taivalkosken-Haavikko RN:o 3:38, Taivalkosken-Mäkipelkonen RN:o 34:19, Taivalkosken-Rinne RN:o 3:46, Taivalkosken-Rantakokkila RN:o 3:53, Taivalkosken-Pelkonen RN:o 34:11 ja Taivalkosken-Kiviniemi RN:o 21-25. Alueelta on tarkoitus ottaa viiden vuoden aikana vanhaa läjitettyä kivilouhetta 32 700 m³ ja käyttää se rantasuojauksiin.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Keminmaan kunnanvirastolla mittausteknikon toimistossa 6.2.19 - 7.3.2019 viraston aukioloaikana.

 

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta em. nähtävillä oloaikana. Muille kuin asianosaisille varataan samanaikaisesti tilaisuus ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa kirjallisena Keminmaan kunnan tekniset palvelut / mittausteknikko Pekka Mäkelälle 7.3.2019 klo 15.30 mennessä osoitteella: Rantatie 21, 94400 Keminmaa.

 

Keminmaassa 5.2.2019

Keminmaan kunta / tekniset palvelut

 

Taivalkosken alakanavan louhealue 2019

 

Takaisin