Viralliset ilmoitukset

Huhtikuu

23.4.2019  Kotihoidossa haettavana hoitajan 60 % toimi
18.4.2019  Malminetsintälupahakemus Suhanko Arctic Platinum Oy ML2016:0032
18.4.2019  Malminetsintälupahakemus Suhanko Arctic Platinum Oy ML2016:0024
18.4.2019  Malminetsintälupahakemus Suhanko Arctic Platinum Oy ML2016:0048
18.4.2019  Haettavana sosiaalityöntekijän vakinainen virka 3.6.2019 alkaen
17.4.2019  Kuulutus ja julkipanoilmoitus tekninen lautakunta 16.4.2019
16.4.2019  Rakennustarkastajan päätökset 16.4.2019 lupa-asioissa

Maaliskuu

29.3.2019  Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen selvitys: Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot
27.3.2019  Yksityisteiden talvikunnossapitoavustukset 2019
6.3.2019  Yhteysviranomaisen lausunto Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Joulukuu

12.12.2018  Asemakaavojen muutosehdotukset nähtävänä 12.12.2018 - 13.1.2019

Elokuu

13.8.2018  Nähtävillä oleva asemakaavamuutosehdotus palvelualueen korttelit 3066 ja 3051

Maaliskuu

19.3.2018  Asemakaavan muutosluonnos Jokisuun kunnanosa, kortteleiden 5052 ja 5053 välinen leikkikenttäalue (VK)

Helmikuu

12.2.2018  Vireille tuleva asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Jokisuun kunnanosa, kortteleiden 5052 ja 5053 välinen leikkikenttäalue (VK)

Tammikuu

29.1.2018  Asemakaavan muutosluonnos; Pörhölänputaan kunnanosa, korttelit 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalue (M) ja lähivirkistysalue (VL)

Joulukuu

20.12.2017  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2018

Elokuu

28.8.2017  Keminmaan Pörhölänputaan korttelien 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalueen (M) ja lähivirkistysalueen (VL) asemakaavan muutoksen vireilletulo
28.8.2017  Keminmaan Palvelualueen korttelien 3051 ja 3066 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen vireilletulo, Nähtävillä oleva asemakaavamuutosluonnos 13.11.2017