Kuulutus ja lausuntopyyntö koskien Suomen osallistumista kaivostoimintaa koskevan hankkeen YVA-menettelyyn Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa Ruotsissa 

Ruotsin toimittamat asiakirjat ovat nähtävillä ympäristöministeriön verkkosivuilla www.ym.fi/yva sekä

1.3.2019 saakka seuraavissa paikoissa: Kolarin kunta, lsopalontie 2, Kolari; Pellon kunta Kunnantie

4, Pello; Ylitornion kunta Alkkulanraitti 55, Ylitornio; Tornion kaupunki, Suensaarenkatu 4, Tornio;

Keminmaan kunta, Rantatie 21, Keminmaa; Kemin kaupunki Valtakatu 26, Kemi sekä ympäristöministeriön

infopiste, Aleksanterinkatu 7, Helsinki.

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö VN/724/2019

 

Takaisin