Viralliset ilmoitukset

Maaliskuu

22.3.2019  Rakennustarkastajan päätös 26.3.2019 lupa-asioissa
15.3.2019  Kuulutus ja julkipanoilmoitus koskien teknisen lautakunnan 13.3.2019 päätöksiä poikkeusluvista
13.3.2019  Sivistystoimessa haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (3090) määräajalle 7.8.2019 - 30.5.2020
13.3.2019  Sivistystoimessa haettavana luokanopettajan virka (3056) 7.8.2019 alkaen
13.3.2019  Palvelualueen asemakaavamuutos on saanut lainvoiman
11.3.2019  Keminmaan kunnanhallitus julistaa keminmaalaisten järjestöjen ja yhdistysten haettavaksi vuoden 2019 yleisavustukset 12.4.2019 mennessä
6.3.2019  Yhteysviranomaisen lausunto Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
5.3.2019  Eduskuntavaalit 2019

Helmikuu

28.2.2019  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (621/2011) 40 §:n ja 62 §:n nojalla A. kaivosluvan (kaivospiirin) raukeamisen lykkäämistä koskevan hakemuksen ja B. kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisen, hakija Suhanko Arctic Platinum Oy
27.2.2019  Lapin ELY-keskuksen päätös Ounasjoen ja Kemijoen yhteistarkkailun vesistötarkkailusuunnitelman hyväksymisestä vuosille 2019 -2024
26.2.2019  Luonnos Keminmaan ja Tornion ympäristönsuojeluviranomaisen taksan muutoksista nähtävillä
25.2.2019  Perämeren jätelautakunnan jätetaksan muutokset hyväksytty, voimaantulo 1.4.2019
21.2.2019  Rakennustarkastajan päätös lupa-asioissa

Joulukuu

12.12.2018  Asemakaavojen muutosehdotukset nähtävänä 12.12.2018 - 13.1.2019

Elokuu

13.8.2018  Nähtävillä oleva asemakaavamuutosehdotus palvelualueen korttelit 3066 ja 3051

Maaliskuu

19.3.2018  Asemakaavan muutosluonnos Jokisuun kunnanosa, kortteleiden 5052 ja 5053 välinen leikkikenttäalue (VK)

Helmikuu

12.2.2018  Vireille tuleva asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Jokisuun kunnanosa, kortteleiden 5052 ja 5053 välinen leikkikenttäalue (VK)

Tammikuu

29.1.2018  Asemakaavan muutosluonnos; Pörhölänputaan kunnanosa, korttelit 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalue (M) ja lähivirkistysalue (VL)

Joulukuu

20.12.2017  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2018

Elokuu

28.8.2017  Keminmaan Pörhölänputaan korttelien 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalueen (M) ja lähivirkistysalueen (VL) asemakaavan muutoksen vireilletulo
28.8.2017  Keminmaan Palvelualueen korttelien 3051 ja 3066 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen vireilletulo, Nähtävillä oleva asemakaavamuutosluonnos 13.11.2017