Viralliset ilmoitukset

Tammikuu

16.1.2019  Haettavana hallintojohtajan virka
16.1.2019  Haettavana työllisyyskoodinaattorin toimi
14.1.2019  Luonnos Perämeren jätelautakunnan jätetaksan muutoksista nähtävillä
7.1.2019  Haettavana kirjanpitäjän työsuhde
4.1.2019  Koetoiminta-ajan jatkaminen Outokumpu Stainless Oy:n Tornion tehtailla muodostuvan vedenpuhdistussakan testaukseen pintatiivisterakenteeksi Kemin kaivoksen rikastushiekka-altailla, Keminmaa

Joulukuu

14.12.2018  Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma
12.12.2018  Asemakaavojen muutosehdotukset nähtävänä 12.12.2018 - 13.1.2019

Marraskuu

2.11.2018  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen

Lokakuu

1.10.2018  YVA-kuulutus Pyhänselkä-Keminmaa 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke

Elokuu

13.8.2018  Nähtävillä oleva asemakaavamuutosehdotus palvelualueen korttelit 3066 ja 3051

Maaliskuu

19.3.2018  Asemakaavan muutosluonnos Jokisuun kunnanosa, kortteleiden 5052 ja 5053 välinen leikkikenttäalue (VK)

Helmikuu

12.2.2018  Vireille tuleva asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Jokisuun kunnanosa, kortteleiden 5052 ja 5053 välinen leikkikenttäalue (VK)

Tammikuu

29.1.2018  Asemakaavan muutosluonnos; Pörhölänputaan kunnanosa, korttelit 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalue (M) ja lähivirkistysalue (VL)

Joulukuu

20.12.2017  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2018

Elokuu

28.8.2017  Keminmaan Pörhölänputaan korttelien 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalueen (M) ja lähivirkistysalueen (VL) asemakaavan muutoksen vireilletulo
28.8.2017  Keminmaan Palvelualueen korttelien 3051 ja 3066 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen vireilletulo, Nähtävillä oleva asemakaavamuutosluonnos 13.11.2017