Kuulutus päätöksen antamisesta; Kemijärven säännöstelyn vaarantorjuntatoimet kevään 2018 tulvan aikana, Kemijärvi ja Pelkosenniemi 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus päätöksen antamisesta

Päätös Nro 23/2018/2

Takaisin