Viralliset ilmoitukset

Heinäkuu

5.7.2018  Haettavana sosiaalityöntekijän määräaikainen virka ajalle 1.8.-31.12.2018
4.7.2018  Rakennustarkastajan lupahakemuksia koskeva ilmoitus 4.7.2018

Kesäkuu

29.6.2018  Rakennustarkastajan lupahakemuksia koskeva ilmoitus, päätösten antopäivä 2.7.2018
29.6.2018  Haettavana koulunkäyntiohjaajan sijaisuus ajalle 7.8.2018-6.2.2019
29.6.2018  Päätös ympäristö- ja maa-aineslupa Kemin Ajotilaus Oy
29.6.2018  Päätös ympäristö- ja maa-aineslupa Kemin Ajotilaus Oy
27.6.2018  Päätös Maa-aines- ja ympäristölupa / Kemin Ajotilaus Oy
27.6.2018  Päätös Maa-aines- ja ympäristölupa / Kemin Ajotilaus Oy
25.6.2018  Haettavana etsivä nuorisotyön määräaikainen toimi ajalle 1.9.2018-30.8.2019
15.6.2018  Ala-Kemijoen kalastusalueen vuosikokouksen pöytäkirja 15.5.2018

Maaliskuu

19.3.2018  Asemakaavan muutosluonnos Jokisuun kunnanosa, kortteleiden 5052 ja 5053 välinen leikkikenttäalue (VK)

Helmikuu

12.2.2018  Vireille tuleva asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Jokisuun kunnanosa, kortteleiden 5052 ja 5053 välinen leikkikenttäalue (VK)

Tammikuu

29.1.2018  Asemakaavan muutosluonnos; Pörhölänputaan kunnanosa, korttelit 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalue (M) ja lähivirkistysalue (VL)

Joulukuu

20.12.2017  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2018

Elokuu

28.8.2017  Keminmaan Pörhölänputaan korttelien 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalueen (M) ja lähivirkistysalueen (VL) asemakaavan muutoksen vireilletulo
28.8.2017  Keminmaan Palvelualueen korttelien 3051 ja 3066 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen vireilletulo, Nähtävillä oleva asemakaavamuutosluonnos 13.11.2017