Ehdotus Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus

 

Takaisin