Haettavana koulupsykologin vakinainen virka (3001) 1.8.2018 alkaen 

Keminmaan kunnan sivistyslautakunta julistaa haettavaksi

 

KOULUPSYKOLOGIN vakinaisen viran (3001) 1.8.2018 alkaen.

 

Koulupsykologin tehtävän tarkoituksena on koulunkäynnin ohjaus ja tuki, joilla

1) edistetään kouluyhteisön hyvinvointia, turvallisuutta ja myönteistä opiskelu- ja oppimisilmapiiriä 

2) edistetään yhteistyötä perheiden ja muiden läheisten kanssa

3) tuetaan oppilaan oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

 

Asiakkaina ovat Keminmaan kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaat ja lukion opiskelijat sekä kunnan alueella mahdollisesti sijaitsevien ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijat. Tällä hetkellä kunnassa ei ole ammatillisia oppilaitoksia.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto (psykologian maisteri tai vastaava) ja laillistetun psykologin ammattioikeudet.

Palkka on hinnoittelutunnuksen ulkopuolinen ja neuvoteltavissa. Palkka päätetään virkavaalin yhteydessä. Viran muut ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä todistus terveydentilastaan. Tehtävään valittavan on esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote

 

Keminmaan kunta on savuton työpaikka.

 

Hakemukset täytetään sähköisenä www.kuntarekry.fi 23.3.2018 klo 14.00 mennessä.

 

Lisätietoja: 23.3.2018

 

 

Keminmaassa 9.3.2018

Sivistyslautakunta

 

 

 

Takaisin