Viralliset ilmoitukset

Toukokuu

21.5.2018  Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukainen lupahakemus; Taivalkosken kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa, Keminmaa
21.5.2018  Perämeren jätelautakunnan pöytäkirja 15.5.2018
18.5.2018  Rakennustarkastajan lupahakemuksia koskeva ilmoitus, päätösten antopäivä 21.5.2018
18.5.2018  Kuulutus ja julkipanoilmoitus koskien teknisen lautakunnan 16.5.2018 päätöksiä poikkeusluvista
15.5.2018  Sivistystoimessa haettavana koulunkäyntiohjaajan osa-aikaisen (28,37 h/vko) toimen (3620) sijaisuus ajalle 7.8. - 25.11.2018
15.5.2018  Sivistystoimessa haettavana luokanopettajan (3055) viransijaisuus, Pölhön koulu, ajalle 7.8. - 21.12.2018
14.5.2018  Kuulutus päätöksen antamisesta; Kemijärven säännöstelyn vaarantorjuntatoimet kevään 2018 tulvan aikana, Kemijärvi ja Pelkosenniemi
14.5.2018  Ympäristökatselmus 2018
14.5.2018  Kunnan alueella olevien järjestäytyneiden tiekuntien haettavaksi ilmoitetaan avustusmääräraha asuttujen yksityisteiden kesäkunnossapitoa varten
9.5.2018  Sivistyspalveluissa haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (3091) määräajaksi ajalle 7.8.2018 - 1.6.2019
7.5.2018  Kemin Ajotilaus Oy on jättänyt maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaiset lupahakemukset Keminmaan Tuhkamaassa tilalla Louhikko 241-407-11-59

Huhtikuu

9.4.2018  Ehdotus Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Maaliskuu

19.3.2018  Asemakaavan muutosluonnos Jokisuun kunnanosa, kortteleiden 5052 ja 5053 välinen leikkikenttäalue (VK)

Helmikuu

12.2.2018  Vireille tuleva asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Jokisuun kunnanosa, kortteleiden 5052 ja 5053 välinen leikkikenttäalue (VK)

Tammikuu

29.1.2018  Asemakaavan muutosluonnos; Pörhölänputaan kunnanosa, korttelit 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalue (M) ja lähivirkistysalue (VL)
8.1.2018  Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta

Joulukuu

20.12.2017  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2018

Elokuu

28.8.2017  Keminmaan Pörhölänputaan korttelien 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalueen (M) ja lähivirkistysalueen (VL) asemakaavan muutoksen vireilletulo
28.8.2017  Keminmaan Palvelualueen korttelien 3051 ja 3066 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen vireilletulo, Nähtävillä oleva asemakaavamuutosluonnos 13.11.2017