Kuulutus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 20.12.2017 hyväksynyt seuraavan kaivosoikeuden (kaivospiirin) siirtoa koskevan hakemuksen. Kaivosoikeuden (kaivospiirin) siirtoa koskeva päätös 

Kuulutus

Takaisin