Viralliset ilmoitukset

Huhtikuu

19.4.2018  Keminmaan kunta julistaa haettavaksi kunnanjohtajan määräaikaisen viran
18.4.2018  Haettavana vapaa-aikaohjaajan toimen (3608) sijaisuus ajalle 31.5.2018 - 9.4.2019
18.4.2018  Valtuuston kokous pidetään kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 26.4.2018 klo 18.30 alkaen
18.4.2018  Kemin Ajotilaus Oy on jättänyt maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaiset lupahakemukset Keminmaan Tuhkamaassa koskien tilaa KTK-Kuusela 241-406-37-20
13.4.2018  Keminmaan ympäristönsuojeluviranomainen on myöntänyt ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristö- ja maa-ainesluvan Destia Oy:lle Keminmaan Illinkummussa
11.4.2018  Julkipanoilmoitus koskien ympäristö- ja maa-aineslupaa kiviainesten ottamiseen ja murskaukseen tilalla Illinkumpu
11.4.2018  Rakennustarkastajan ilmoitus lupahakemuksia koskevasta päätöksestä, jonka antopäivä on 12.4.2018
10.4.2018  Perämeren kalastusalueen varsinaisen kokouksen 5.4.2018 pöytäkirja
9.4.2018  Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on siirtänyt 9.4.2018 hylätyn ajoneuvon Saab 93
9.4.2018  Ehdotus Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu
4.4.2018  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 18/0060/1 kunnallisasiaa koskevaan valitukseen
4.4.2018  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 18/0062/1 kunnallisasiaa koskevaan valitukseen
4.4.2018  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 18/0063/1 kunnallisasiaa koskevaan valitukseen

Maaliskuu

19.3.2018  Asemakaavan muutosluonnos Jokisuun kunnanosa, kortteleiden 5052 ja 5053 välinen leikkikenttäalue (VK)

Helmikuu

12.2.2018  Vireille tuleva asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Jokisuun kunnanosa, kortteleiden 5052 ja 5053 välinen leikkikenttäalue (VK)

Tammikuu

29.1.2018  Asemakaavan muutosluonnos; Pörhölänputaan kunnanosa, korttelit 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalue (M) ja lähivirkistysalue (VL)
8.1.2018  Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta

Joulukuu

20.12.2017  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2018

Elokuu

28.8.2017  Keminmaan Pörhölänputaan korttelien 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalueen (M) ja lähivirkistysalueen (VL) asemakaavan muutoksen vireilletulo
28.8.2017  Keminmaan Palvelualueen korttelien 3051 ja 3066 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen vireilletulo, Nähtävillä oleva asemakaavamuutosluonnos 13.11.2017