Mittaus- ja karttapalvelut

Mittaustoimen tehtävät

Maankäyttöasiat

 • omakotitonttien varaus-, vuokraus- ja myyntipäätökset
 • kaavatonttien markkinointi
 • maan ostoa ja myyntiä koskevat valmistelut ja sopimukset

Mittaustyöt

 • kunnallistekninen rakentaminen
 • kaavoitusmittaukset
 • rakennusten paalutus     
                          

 Kartastotehtävät

 • kaavan numeerisen pohjakartan ylläpito
 • karttojen tarkastaminen
 • opaskartta

 Maa-ainesten ottoluvat

 • maa-aineslain mukaisten ottolupien tarkastus ja valmistelu

 Muut tehtävät

 • geodeettinen laskenta
 • tietokantojen ylläpito, paikkatietojärjestelmän kehittäminen
 • venesatamat: venepaikat