Talouden tasapainottaminen

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 29.10.2019 § 449 aloittaa kunnan talouden tasapainottamista koskevat toimenpiteet.

Kunnanhallitus on 12.11.2019 § 480 perustanut kunnan talouden ja toiminnan sopeuttamiseksi seuraavat työryhmät:

  • ohjausryhmä
  • hyvinvointitoimen työryhmä
  • sivistystoimen työryhmä
  • teknisen toimen työryhmä

 

Työryhmien muistiot kerätään työryhmien omiin kansioihin.