AIKUISSOSIAALITYÖ

 
 • täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
 • lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasiat
 • yksilökohtaiset aktivointisuunnitelmat
 • kuntouttava työtoiminta
 • päihdetyö
 

SOSIAALITYÖNTEKIJÄT

Puhelinaika klo 10.00 - 11.00 e-mail: etunimi.sukunimi@keminmaa.fi

 

ISYYDEN SELVITTÄMINEN

 

1.1.2016 on astunut voimaan uusi isyyslaki ja sen jälkeen isyys on selvissä tapauksissa mahdollista tunnustaa äitiysneuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Muissa tapauksissa isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Lisätietoja antavat sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja Katariina Siivola

p. 040-587 1745 ja terveydenhoitaja Helena Kari, p. 040-729 7499.

 


Katariina Siivola, sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja
 

Puh. 040 - 587 1745          

 •  Lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasiat, isyyden selvittäminen
 •   Aikuissosiaalityö - Kemijoen itäpuoli, Jokisuu
 •   Lastensuojelu

Sanna-Mari Juopperi, vs.sosiaalityöntekijä
Puh. 040 - 587 1595                        

 •  Lastensuojelu
 • Aikuissosiaalityö - Kemijoen länsipuoli
   
                                                

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 

Janne Olsen,   sosiaaliohjaaja      

Puh. 0400 - 279 321
Puhelinaika klo 12.00 - 13.00
                                                                                                

 

  

 


                                                      VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

Seija Mämmilä-Satta, sosiaalityöntekijä

Puh. 040 -587 1625                               

 •  Omaishoidontuki ja lomituspalvelut (alle 65-vuotiaille)
 • Vanhus- ja vammaistyöPERHEPALVELUT

Lastensuojelun sosiaalityö, lastenvalvoja, perhetyö ja jälkihuolto.
Perhepalveluiden tarkoitus on etsiä yhdessä asiakkaiden ja heidän verkostojensa
kanssa keinoja, jotka edistävät asiakkaiden ja heidän perheitensä hyvinvointia
ja itsenäistä selviytymistä sekä osallisuutta.


Päivi Parpala, vt. johtava sosiaalityöntekijä
Puh. 040 -167 9128
 
                       

Anna-Leena Markkanen, sosiaalityöntekijä
Puh. 040 - 733 1044
     

Sanna-Mari Juopperi, vs. sosiaalityöntekijä                       
Puh. 040 - 587 1595   
       

Katariina Siivola, sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja          
Puh. 040 - 587 1745
 
 

PERHETYÖNTEKIJÄT

Tarja Jussila, perhetyöntekijä
Puh. 0400 - 728 492

 

Kati Tuoma, perhetyöntekijä

Puh. 0400-912550

 

    

                            

        

 

TOIMISTOSIHTEERIT

 

Marja Mäkimartti

Puh. 040-6736798

 

Raija Juopperi  
Puh. 040 -167 7692                                                          

 

SOSIAALIPÄIVYSTYS

Kiireellinen avuntarve, kuten lastensuojelun tarpeessa oleva
lapsi tai nuori, tai muu kriisi- tai uhkaava tilanne.

Arkisin klo 8.00 - 16.00, p. 040-673 6565

Arkisin klo 16 jälkeen sekä viikonloppuisin klo 00 - 24,  p. 112

 

 

Sosiaaliasiamies

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta (812/2000) määrää, että kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies.
Lain mukaan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

 • neuvoa ja ohjata edellä mainitun lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • avustaa asiakasta 23 §:n mukaisen muistutuksen tekemisessä
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa sekä antaa selvitys kunnanhallitukselle vuosittain
   

Keminmaan sosiaaliasiamies on Satu Peurasaari.
Puhelinaika tiistaisin ja torstaisin klo 10 - 12 puh. 040 572 3793, satu.peurasaari@turvapoiju.fi
Tapaamiset sovittava etukäteen, tarvittaessa voi jättää soittopyynnön puh. 040 544 1750.
Länsipohjan mielenterveysseura / Kriisikeskus Turvapoiju, Kaivokatu 5, 94100 Kemi

Kemissä Turvapoijussa järjestettäviä tilaisuuksia