SOSIAALITYÖNTEKIJÄT


Puhelinaika klo 10.00 - 11.00 e-mail: etunimi.sukunimi@keminmaa.fi

 

AIKUISSOSIAALITYÖ

 • täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
 • yksilökohtaiset aktivointisuunnitelmat
 • kuntouttava työtoiminta
 • päihdetyö

 

 

 

Miisa Marttinen, vs. sosiaaliohjaaja

p. 0400-279 321

Puhelinaika klo 12.00 - 13.00

 

 

LASTEN HUOLTO-, TAPAAMIS- JA ELATUSASIAT

Sanna-Mari Juopperi, sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja
Puh. 040 - 587 1595 

Puhelinaika klo 10 - 11

 

 

 ISYYDEN SELVITTÄMINEN

 

 

1.1.2016 on astunut voimaan uusi isyyslaki ja sen jälkeen isyys on selvissä tapauksissa mahdollista tunnustaa äitiysneuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Muissa tapauksissa isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

 

Lisätietoja antavat:

- terveydenhoitaja  Maria Laanila,      p. 040 186 4441 

- terveydenhoitaja  Minna Lehtoväre, p. 040 186 4441

- sosiaalityöntekijä Sanna-Mari Juopperi, p.040 587 1595

 

 
   
                                                

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 

Miisa Marttinen, vs.sosiaaliohjaaja 

Puh. 0400 - 279 321
Puhelinaika klo 12.00 - 13.00
                                                                                                

 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

Seija Mämmilä-Satta, sosiaalityöntekijä 

Puh. 040 -587 1625                                

 • Omaishoidontuki ja lomituspalvelut (alle 65-vuotiaille)
 • Vanhus- ja vammaistyö 

 

                        

 PERHEPALVELUT

Lastensuojelun sosiaalityö, lastenvalvoja, perhetyö ja jälkihuolto.
Perhepalveluiden tarkoitus on etsiä yhdessä asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa keinoja, jotka edistävät asiakkaiden ja heidän perheitensä hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä sekä osallisuutta.


Päivi Parpala, johtava sosiaalityöntekijä
Puh. 040 -167 9128
 
                       

Anna-Leena Markkanen, sosiaalityöntekijä
Puh. 040 - 733 1044
     

Sanna-Mari Juopperi, sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja                     
Puh. 040 - 587 1595    
 

 

Lastensuojeluilmoitus / Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arviomiseksi

lomake doc   pdf
 

PERHETYÖNTEKIJÄT

Heidi Kaikkonen, perhetyöntekijä
Puh. 0400 - 728 492

 

Kati Tuoma, perhetyöntekijä

Puh. 0400-912550

  

                            

 

TOIMISTOSIHTEERIT

 

Maria Nuorala

vt. toimistosihteeri

Puh. 040-6736798

 

Raija Juopperi 

toimistosihteeri 
Puh. 040 -167 7692                                                          

 

SOSIAALIPÄIVYSTYS 1.2.2018 alkaen

Puh: 0400 294 337

 

Kiireellinen avuntarve, kuten lastensuojelun tarpeessa oleva lapsi tai nuori, tai muu kriisi- tai uhkaava tilanne.

 

 

Arkisin klo 8.00 - 16.00 puhelu ohjautuu Keminmaan kunnan sosiaali- päivystäjälle ja arkisin klo 16.00 jälkeen, arkipyhinä sekä viikon-loppuisin klo 00 - 24 puhelu ohjautuu seudulliselle (Kemi, Keminmaa, Tornio, Tervola, Ylitornio) sosiaalipäivystäjälle.

 

 

Sosiaaliasiamies

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta (812/2000) määrää, että kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies.
Lain mukaan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

 • neuvoa ja ohjata edellä mainitun lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • avustaa asiakasta 23 §:n mukaisen muistutuksen tekemisessä
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa sekä antaa selvitys kunnanhallitukselle vuosittain
   

Keminmaan sosiaaliasiamies on Satu Peurasaari.
Puhelinaika tiistaisin ja torstaisin klo 10 - 12 puh. 040 572 3793, satu.peurasaari@turvapoiju.fi
Tapaamiset sovittava etukäteen, tarvittaessa voi jättää soittopyynnön puh. 040 544 1750.
Länsipohjan mielenterveysseura / Kriisikeskus Turvapoiju, Kaivokatu 5, 94100 Kemi

Kemissä Turvapoijussa järjestettäviä tilaisuuksia