SOSIAALITYÖ YHTEYSTIEDOT

 

 e-mail: etunimi.sukunimi@keminmaa.fi 

 

SOSIAALIPÄIVYSTYS
Puh: 0400 294 337
 

Kiireellinen avuntarve, kuten lastensuojelun tarpeessa oleva lapsi tai nuori, tai muu kriisi- tai uhkaava tilanne.

 

Arkisin klo 8.00 - 16.00 puhelu ohjautuu Keminmaan kunnan sosiaali- päivystäjälle ja arkisin klo 16.00 jälkeen, arkipyhinä sekä viikon-loppuisin klo 00 - 24 puhelu ohjautuu seudulliselle (Kemi, Keminmaa, Tornio, Tervola, Ylitornio) sosiaalipäivystäjälle.

 

AIKUISSOSIAALITYÖ

 • täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
 • yksilökohtaiset aktivointisuunnitelmat
 • kuntouttava työtoiminta
 • päihdetyö

 

Henna Halttu, sosiaalityöntekijä / aikuissosiaalityö 

p. 040-587 1745

Puhelinaika klo 10 - 11

 

Evelina Jokela, vs. sosiaaliohjaaja/ kuntouttava työtoiminta

p. 0400 - 279 321

Puhelinaika klo 12 - 13

 

 

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT 

Seija Mämmilä-Satta, sosiaalityöntekijä 

p. 040 -587 1625

Puhelinaika klo 10 - 11 

                               

Omaishoidontuki ja lomituspalvelut (alle 65-vuotiaille)
Vanhus- ja vammaistyö

 

 

LASTEN HUOLTO-, TAPAAMIS- JA ELATUSASIAT

 

Henna Halttu, sosiaalityöntekijä/ lastenvalvoja

p. 040-587 1745

Puhelinaika klo 10 - 11

 

 

ISYYDEN SELVITTÄMINEN

 

1.1.2016 on astunut voimaan uusi isyyslaki ja sen jälkeen isyys on selvissä tapauksissa mahdollista tunnustaa äitiysneuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Muissa tapauksissa isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

 

Lisätietoja antavat:

- terveydenhoitaja  Maria Laanila,      p. 040 186 4441 

- terveydenhoitaja  Minna Lehtoväre, p. 040 186 4441

 

- sosiaalityöntekijä Henna Halttu p. 040 587 1745 

 

 

    
                                                

PERHEPALVELUT


Lastensuojelun sosiaalityö, lastenvalvoja, perhetyö ja jälkihuolto.
Perhepalveluiden tarkoitus on etsiä yhdessä asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa keinoja, jotka edistävät asiakkaiden ja heidän perheitensä hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä sekä osallisuutta.

 


Päivi Parpala, johtava sosiaalityöntekijä
p. 040 -167 9128 
                    


Anna-Leena Markkanen, sosiaalityöntekijä
p. 040 - 733 1044

 

Henna Halttu, sosiaalityöntekijä/ aikuissosiaalityö/ lastenvalvoja

p. 040-587 1745

  

 

Lastensuojeluilmoitus / Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arviomiseksi

lomake doc   pdf

 


Heidi Kaikkonen, perhetyöntekijä
p. 0400 - 728 492

 

Kati Tuoma, perhetyöntekijä

p. 0400-912550

PERHENEUVOLA

 

Ajanvaraus: toimistosihteeri Raija Juopperi, ma- ke p. 040-167 7692.


Keminmaan hyvinvointipalvelut järjestää perheneuvolapalveluita  yhtenä päivänä kuukaudessa Keminmaan kunnanvirastolla, os. Rantatie 21, 94400 Keminmaa.   


Perheneuvola-ajan peruminen: teethän sen hyvissä ajoin jotta ehdimme kutsua tilalle toisen asiakkaan.

 

 


    

 

 

  

TOIMISTOSIHTEERIT

Hyvinvointipalveluiden palvelunumero:  040 831 7908

 
Taina Kaasila

p. 040 673 6798

 

 

Raija Juopperi 

p. 040 167 7692 

 

Maarit Vapa

p.  0400 914 686

 

 

   

 

 

Sosiaaliasiamies

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta (812/2000) määrää, että kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies.
Lain mukaan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

 • neuvoa ja ohjata edellä mainitun lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • avustaa asiakasta 23 §:n mukaisen muistutuksen tekemisessä
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa sekä antaa selvitys kunnanhallitukselle vuosittain
   

Keminmaan sosiaaliasiamies on Satu Peurasaari.
Puhelinaika tiistaisin ja torstaisin klo 10 - 12 puh. 040 572 3793, satu.peurasaari@turvapoiju.fi
Tapaamiset sovittava etukäteen, tarvittaessa voi jättää soittopyynnön puh. 040 544 1750.
Länsipohjan mielenterveysseura / Kriisikeskus Turvapoiju, Kaivokatu 5, 94100 Kemi

Kemissä Turvapoijussa järjestettäviä tilaisuuksia