SIVISTYSPALVELUT

Sivistyspaleluiden palvelupuhelin 040 831 7920

 

Ajankohtaista

Sivistyspalvelun hallinto on muuttanut 25.9.2017 alkaen uusiin tiloihin
os. Rovaniementie 31, 94400 Keminmaa
- toimisto sijaitsee Keminmaan lukiolla, sisäänkäynti Väylätien puolelta.

 

Toiminta-ajatus

Sivistyslautakunta tarjoaa ja kehittää varhaiskasvatus-, koulutus-, kirjasto- ja vapaa- aikapalveluja, jotka edesauttavat kuntalaisten tietojen ja taitojen hankkimista, kansalaistaitojen kehittämistä, elinikäistä oppimista sekä hyvinvointia.

 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudella 2017 - 2019

  * Palvelutoiminnan kehittäminen kohti uudistuvaa kuntaa uudistuneen lainsäädännön ja uusien opetussuunnitelmien edellyttämällä tavalla

  * Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen palvelurakennetta kehittämällä

  * Kunnan elinvoimaisuuden parantaminen sivistyspalvelujen päävastuualueella kuntastrategian mukaisesti


Marjaana Kamula Kummu 040 732 4710 (virkavapaalla 31.3.18 asti)
Sivistystoimenjohtaja

 

Hannele Matinlassi 040 831 7758, hannele.matinlassi@keminmaa.fi 
vs. sivistystoimenjohtaja

 

Kristiina Varonen 040 682 5752
toimistosihteeri 
kristiina.varonen@keminmaa.fi

 

Jaana Ketola 040 631 3116
toimistosihteeri 
jaana.ketola@keminmaa.fi