Rakentamisvelvollisuus

Kunnan  luovuttamille vuokratonteille on kolmen vuoden kuluessa sopimuksen alkamisesta rakennettava rakennusluvan mukaiset rakennukset asuttavaan kuntoon. Rakentaminen on aloitettava kolmen vuoden kuluessa rakennusluvan myöntämisestä.

Muut velvotteet

Tontin ostaja vastaa  varainsiirtoverosta, tontin mittauskuluista ja lainhuudatuksesta.Vuokramies vastaa  vuokraoikeuden kirjaamiskuluista ja tontin lohkomisesta aiheutuvista kuluista.