Palvelemme

  • kaavatonttien vuokraukseen ja myyntiin sekä maan ostoon ja myyntiin liittyvissä asioissa
  • alueiden käyttöä ja rakentamisen suunnittelua tuottamalla ja ylläpitämällä erilaisia ajantasaisia karttoja, niin numeerisia kuin graafisiakin.
  • rakentajia koko kunnan alueella rakennusten sijainnin määrityksessä. Palvelun kustannukset veloitaan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä.
  • kunnallisteknistä rakentamista suorittamalla suunnitelmamittauksia, maastoon paalutuksia ja tarkemittauksia.
  • rakentajia ja kaavoittajaa merkitsemällä kaavat maastoon.
  • maa-ainesten ottajia lupahakemuksiin liittyvissä kysymyksissä.
  • kuntalaisten, päättäjien ja eri hallintokuntien tarpeita tekemällä kyselyjä, listauksia, raportteja ja selvityksiä kiinteistö-, väestö-, omistaja- ja rakennusrekistereistä.
  • myös mahdollisuuksien mukaan kaikkia mittauspalveluja tarvitsevia laskutustöin.
  • veneilijöitä vuokraamalla heille vartioidut laituripaikat

Yhteydenotot: Pekka Mäkelä

Email: etunimi.sukunimi@keminmaa.fi