Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen

Sosiaalihuoltolain mukaisina asumispalveluina voidaan myöntää palveluasumisena ja
tehostettuna ympärivuorokautisena palveluasumisena.
Palveluasuminen (ryhmäkodit) ja ympärivuorokautinen hoito ja huolenpito toteutetaan
niin, että iäkäs henkilö kokee elämänsä arvokkaaksi, merkitykselliseksi ja turvalliseksi
ja hän voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen
toimintaan kykyjensä mukaan. Tavoitteena on iäkkään henkilön asuminen samassa
ympärivuorokautisessa yksikössä elämänsä loppuun asti. Iäkkäille avo- tai aviopuolisoille
järjestetään mahdollisuus asua yhdessä.
Palveluasumista (ryhmäkodit) järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon
tarve ei ole ympärivuorokautista. Yleisvoinnin pysyvästi huonontuessa tehdään hakemus
tehostettuun palveluasumiseen.

Asumispalveluja haetaan kirjallisella hakemuksella. Palvelutyöryhmän työntekijät
arvioivat asumispalveluiden kriteerien täyttymisen hakemuksen ja palvelutarpeen arvioinnin
perusteella. He pyytävät asiakkaan tilanteesta tarvittaessa lisäselvityksiä,
osallistuvat hoitoneuvotteluihin ja/tai tekevät kotikäynnin.

Palveluasumista järjestetään ryhmäkodeissa: Ainola, Einola, Loviisan kammari ja Tyynelä ja tehostettua palveluasumista palvelusetelillä. 

Palveluseteliä myönnetään tehostettuun palveluasumiseen määrärahan puitteissa kunnan hyväksymiin palvelutuottajiin.

Palveluseteliyrittäjät

 

Hakemus palveluasumiseen