PALVELUALUEEN YRITYSINVESTOINTIEN SAAVUTETTAVUUSHANKE

 

Keminmaan Palvelualueen hankkeen avulla

  • parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä
  • edistetään yritysinvestointeja
  • kehitetään  liikenteellisiä ongelmakohtia
  • edesautetaan yritysten saavutettavuutta
  • tuetaan pk-yritystoiminnan sijoittumista yrityskeskittymäalueelle
  • tuetaan yritysten logistisia tarpeita