Varhaiskasvatuksen hoitoon hakeminen ja esiopetukseen ilmoittautuminen 

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatuksen hoitoon voi hakea ympäri vuoden. Lapsen varhaiskasvatuksen hoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Jos varhaiskasvatushoitoa tarvitaan huoltajan äkillisen työllistymisen, koulutuksen tai opiskelun vuoksi, tulee hoitopaikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa
ennen kuin lapsen hoidon tarve alkaa.

                                                                                    
Mistä varhaiskasvatuksen hoitopaikkaa haetaan?

Sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin; hoitoaikojen ilmoittaminen,
varhaiskasvatushakemus ja esiopetukseen ilmoittautuminen alla olevasta linkkiosoitteesta:

 

https://sote.easiointi.fi/fi/web/keminmaa-vaka

 

Varhaiskasvatuspaikan siirtohakemukset ja uudet hakemukset toimintakaudelle 2022 - 2023

Mikäli haluat vaihtaa lapsesi varhaiskasvatuspaikkaa syksyllä 2022, nyt on aika tehdä hakemus toimintakaudelle 2022 - 2023.
Siirtohakemukset 1.8.2022 alkavalle toimintakaudelle tulee tehdä 28.2.2022 mennessä. Siirtotoiveet toteutuvat aina kun mahdollista.

Uudet varhaiskasvatuspaikkahakemukset (4kk hakuaika) 1.8.2022 alkavalle toimintakaudelle tulee tehdä 31.3.2022 mennessä.
Hakemus tehdään varhaiskasvatuksen verkkoasioinnin kautta. Päätökset varhaiskasvatuspaikasta lähetetään perheille sähköisesti 30.6.2022  mennessä.

 

Kunnallinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatushakemus/  siirtohakemus

Sähköinen hakeminen

 

Siirtohakemukset tehdään 28.2.2022 mennessä

 

Uudet varhaiskasvatushakemukset tehdään 31.3.2022 mennessä. Varhaiskasvatuspaikan voi saada äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakauden päätyttyä. Hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen tarpeen alkua. Mikäli tarve joutuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, hakemus on jätettävä kahta viikkoa ennen toivotun varhaiskasvatuksen alkamisajankohtaa. Vapautuvia paikkoja täytetään ympäri vuoden.

.

Hakemusten käsittely

Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat käsittelevät hakemukset kevään ja kesän aikana ja ottavat tarvittaessa yhteyttä perheeseen.

Päätökset

 

Päätökset varhaiskasvatuspaikoista lähetetään sähköisesti perheen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 30.6.2022 mennessä. Mikäli perhe ei ota tarjottua varhaiskasvatuspaikkaa vastaan, siitä on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen hoidon alkamisajankohtaa varhaiskasvatusyksikön johtajalle.

Asiakasmaksut

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2022 lähtien. Lisätietoja kunnan nettisivuilta kohdasta varhaiskasvatus – asiakasmaksut. Asiakasmaksun määräytymistä varten tulotiedot toimitetaan varhaiskasvatusyksikköön tai varhaiskasvatustoimistoon (Kunnantie 3) yhden kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta. Hoitomaksujen tarkastus tehdään vuosittain 1.8 alkaen, jota varten tulotiedot tulee toimittaa heinäkuun loppuun mennessä. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, peritään korkein maksu.

Yksityinen varhaiskasvatus

 

Palveluseteli hakemukset

1. Perhe hakee yksityiseen varhaiskasvatusyksikköön ja tekee palvelusopimuksen heidän kanssa.

2. Perhe hakee palveluseteliä hakemuksella kunnasta

3. Perhe toimittaa palvelusetelihakemuksen, hoitosopimuksen ja tulotiedot varhaiskasvatustoimistoon

Palvelusetelihakemus käsitellään, kun kaikki liitteet on toimitettu varhaiskasvatustoimistoon. Päätös lähetetään kotiin.
Lisätietoja Merja Koskinen 040 828 1787 merja.koskinen@keminmaa.fi

 

Kaksivuotiseen esipetukseen ilmoittautuminen

Kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun (vuonna 2017 syntyneet) ilmoittautumisesta on lähetetty kirjeet perheille. Ilmoittautuminen kaksivuotiseen esiopetukseen 31.3.2022 mennessä. Mikäli esiopetuksen lisäksi tarvitaan aamu- ja/tai iltapäivähoitoa, tulee sitä hakea erikseen toisella sähköisellä hakemuksella myös 31.3.2022 mennessä.


Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen hakemuksen kautta.
Keminmaan kunta / Varhaiskasvatus/ Sähköinen hakemus. Esiopetusaika on klo 9.00 – 13.00

 

Päätös esiopetuspaikasta lähetetään kotiin toukokuun aikana. Esioppilaat sijoitetaan perusopetukseen pohjaten lähikoulupiirinsä mukaiseen esiopetuspaikkaan.

Esiopetusyksiköistä lähetetään elokuussa esittelyvideo WhatsApp:illa/viestillä 

Sähköinen asiointi

 

Varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin, varhaiskasvatushakemus
ja esiopetukseen ilmoittautuminen alla olevasta linkkiosoitteesta:

https://sote.easiointi.fi/fi/web/keminmaa-vaka

 

Lisätietoja:

Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat
Merja Koskinen 040 828 1787 (merja.koskinen@keminmaa.fi)
Mari Kuivalainen 040 578 6026 (mari.kuivalainen@keminmaa.fi)
Satu Rovala 040 578 6021 (satu.rovala@keminmaa.fi)
Pirita Hihnala 040 486 3841 (pirita.hihnala@keminmaa.fi)