Päivähoitoon hakeminen ja esiopetukseen ilmoittautuminen 

Päivähoitopaikan hakeminen

Päivähoitoon voi hakea ympäri vuoden. Lapsen päivähoitopaikkaa
tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.
Jos päivähoitoa tarvitaan huoltajan äkillisen työllistymisen, koulutuksen
tai opiskelun vuoksi, tulee hoitopaikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa
ennen kuin lapsen hoidon tarve alkaa.

                                                                                    

1.10.2016 lukien Keminmaan kunnan varhaiskasvatuksessa subjektiivista päivähoito-oikeutta voi käyttää perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa lukuun ottamatta Kellomäen päiväkodin vuoro-osastoja 1 – 3 päivänä viikossa, yhteensä enintään 20 tuntia.

Sivistyslautakunta on 28.9.2016 päättänyt, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden käyttäjän hoitoajan tulee sijoittua klo 8.00–15.00 välille.

Esiopetusta täydentävään päivähoitoon ei ole subjektiivista oikeutta silloin, kun perheen vanhemmista toinen tai molemmat ovat kotona.

Lapsen hoitopaikka pyritään järjestämään vanhempien toiveiden mukaisesti. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista sijoittaa lasta haluttuun paikkaan esim. lähipäiväkoti on täynnä, jolloin kunta määrittelee parhaan mahdollisen muun hoitopaikan.

Kotiin tulee postitse kirjallinen päätös päivähoitopaikasta kaksi viikkoa ennen päivähoidon aloitusta. Mikäli perhe EI ota päivähoitopaikkaa vastaan, siitä tulee ilmoittaa varhaiskasvatusyksiköiden johtajalle 5 vrk ennen hoidon aiottua alkamista.

 

Mistä päivähoitopaikkaa haetaan?

Sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin; hoitoaikojen ilmoittaminen,
varhaiskasvatushakemus ja esiopetukseen ilmoittautuminen alla olevasta linkkiosoitteesta:

 

https://sote.easiointi.fi/fi/web/keminmaa-vaka

 

 

Esipetukseen ilmoittautuminen

Toimikaudeksi 2018-2019 on 1.-9.2.2018

1.1.2015 voimaan tulleen lain mukaisesti lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden
kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

 

Ensi syksynä esiopetuksen aloittavat vuonna 2012 syntyneet lapset.

Esiopetus vuonna 2018 alkaa elokuun 20. päivänä klo 9.00.

Esiopetusaika on pääsääntöisesti klo 9.00-13.00

 

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä hakemuksella.

Sähköinen asiointi

 

Varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin, varhaiskasvatushakemus
ja esiopetukseen ilmoittautuminen alla olevasta linkkiosoitteesta:

 

https://sote.easiointi.fi/fi/web/keminmaa-vaka

Huomioitavaa on
Mikäli esiopetuksen lisäksi tarvitaan päivähoitoa, tulee sitä hakea erikseen toisella sähköisellä
hakemuksella myös 9.2.2018 mennessä.

 

Hakemukseen on liitettävä todistukset huoltajien tuloista, todistus opiskelusta ja lapsen mahdollisesta erityishoidon tarpeesta.
Tuloliitteet tarvitaan vain, mikäli lapselle haetaan myös päivähoitoa esiopetuksen lisäksi. Esiopetus on maksutonta

 

Varhaiskasvatusyksiköiden johtajien yhteystiedot

Merja Koskinen 040 828 1787

Mari Kuivalainen 040 578 6026

Hanna Postinen 040 578 6021