Päivähoitoon hakeminen ja esiopetukseen ilmoittautuminen 

Päivähoitopaikan hakeminen

Päivähoitoon voi hakea ympäri vuoden. Lapsen päivähoitopaikkaa
tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.
Jos päivähoitoa tarvitaan huoltajan äkillisen työllistymisen, koulutuksen
tai opiskelun vuoksi, tulee hoitopaikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa
ennen kuin lapsen hoidon tarve alkaa.

                                                                                    

1.10.2016 lukien Keminmaan kunnan varhaiskasvatuksessa subjektiivista päivähoito-oikeutta voi käyttää perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa lukuun ottamatta Kellomäen päiväkodin vuoro-osastoja 1 – 3 päivänä viikossa, yhteensä enintään 20 tuntia.

Sivistyslautakunta on 28.9.2016 päättänyt, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden käyttäjän hoitoajan tulee sijoittua klo 8.00–15.00 välille.

Esiopetusta täydentävään päivähoitoon ei ole subjektiivista oikeutta silloin, kun perheen vanhemmista toinen tai molemmat ovat kotona.

Lapsen hoitopaikka pyritään järjestämään vanhempien toiveiden mukaisesti. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista sijoittaa lasta haluttuun paikkaan esim. lähipäiväkoti on täynnä, jolloin kunta määrittelee parhaan mahdollisen muun hoitopaikan.

Kotiin tulee postitse kirjallinen päätös päivähoitopaikasta kaksi viikkoa ennen päivähoidon aloitusta. Mikäli perhe EI ota päivähoitopaikkaa vastaan, siitä tulee ilmoittaa varhaiskasvatusyksiköiden johtajalle 5 vrk ennen hoidon aiottua alkamista.

 

Mistä päivähoitopaikkaa haetaan?

Sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin; hoitoaikojen ilmoittaminen,
varhaiskasvatushakemus ja esiopetukseen ilmoittautuminen alla olevasta linkkiosoitteesta:

 

https://sote.easiointi.fi/fi/web/keminmaa-vaka

 

Varhaiskasvatuspaikan siirtohakemukset ja uudet hakemukset toimintakaudelle 2020-2021

Mikäli haluat vaihtaa lapsesi varhaiskasvatuspaikkaa syksyllä 2020, nyt on aika tehdä hakemus toimintakaudelle 2020-2021. Siirtohakemukset 1.8.2020 alkavalle toimintakaudelle tulee tehdä 28.2.2020 mennessä. Siirtotoiveet toteutuvat aina kun mahdollista.

Uudet varhaiskasvatuspaikkahakemukset 1.8.2020 alkavalle toimintakaudelle tulee tehdä 29.3.2020 mennessä.
Hakemus tehdään varhaiskasvatuksen verkkoasioinnin kautta. Päätökset varhaiskasvatuspaikasta lähetetään perheille sähköisesti 30.5.2020 mennessä.

 

Kunnallinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatushakemus/ siirtohakemus

Sähköinen hakeminen

 

Siirtohakemukset tehdään 28.2.2020 mennessä.

Uudet varhaiskasvatushakemukset tehdään 31.3.2020 mennessä. Varhaiskasvatuspaikan voi saada äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakauden päätyttyä. Hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen tarpeen alkua. Mikäli tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, hakemus on jätettävä kahta viikkoa ennen toivotun varhaiskasvatuksen alkamisajankohtaa. Vapautuvia paikkoja täytetään ympäri vuoden.

Hakemusten käsittely

Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat käsittelevät hakemukset ja ottavat tarvittaessa yhteyttä perheeseen.

Päätökset

 

Päätökset varhaiskasvatuspaikoista lähetetään sähköisesti perheen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 20.6.2020 mennessä. Mikäli perhe ei ota tarjottua varhaiskasvatuspaikkaa vastaan, siitä on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen hoidon alkamisajankohtaa varhaiskasvatusyksikön johtajalle.

Asiakasmaksut

 

Asiakasmaksun määräytymistä varten tulotiedot toimitetaan varhaiskasvatusyksikköön tai varhaiskasvatustoimistoon (Väylätie 6) yhden kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta. Hoitomaksujen tarkastus tehdään vuosittain 1.8 alkaen, jota varten tulotiedot tulee toimittaa heinäkuun loppuun mennessä. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, peritään korkein maksu.

Yksityinen varhaiskasvatus

 

Palveluseteli hakemukset

1. Perhe hakee yksityiseen varhaiskasvatusyksikköön ja tekee hoitosopimuksen heidän kanssa.

2. Perhe hakee palveluseteliä hakemuksella.

3. Perhe toimittaa palvelusetelihakemuksen, hoitosopimuksen ja tulotiedot varhaiskasvatustoimistoon.

 

Palvelusetelihakemus käsitellään, kun kaikki liitteet on toimitettu varhaiskasvatustoimistoon. Päätös lähetetään kotiin.

Lisätietoja Merja Koskinen 040 828 1787 merja.koskinen@keminmaa.fi

Lisätietoja: Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat
Merja Koskinen 040 828 1787 (merja.koskinen@keminmaa.fi)
Hanna Postinen  040 578 6021 (hanna.postinen@keminmaa.fi)
Mari Kuivalainen 040 578 6026 (mari.kuivalainen@keminmaa.fi)

Esipetukseen ilmoittautuminen

Keminmaan kunta järjestää esiopetusta
6-vuotiaille lapsille sivistystoimen alaisuudessa esiopetusryhmissä.

 

Esiopetus vuonna 2020 Keminmaan kunnassa alkaa elokuun 19. päivänä klo 9.00.

Esiopetukseen ilmoittautumisaika toimikaudeksi 2020 - 2021 on 10.2. – 16.2.2020.
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen hakemuksen kautta.
Keminmaan kunta / Varhaiskasvatus/ Sähköinen hakemus.

Huomioitavaa on:
Mikäli esiopetuksen lisäksi tarvitaan aamu- ja/tai iltapäivähoitoa, tulee sitä hakea erikseen toisella sähköisellä hakemuksella myös 16.2.2020 mennessä.

Päätös esiopetuspaikasta lähetetään kotiin toukokuun aikana. Esioppilaat sijoitetaan perusopetukseen pohjaten lähikoulupiirinsä mukaiseen esiopetuspaikkaan.

Tutustuminen esiopetuspaikkaan järjestetään toukokuussa 14.5.2020 klo 16.00-19.00 ja siitä ilmoitetaan esiopetuspaikkapäätöksen yhteydessä toukokuussa.
Aikaa tutustumiselle ei tarvitse erikseen varata.

Esiopetusaika on klo 9.00 – 13.00

 

Sähköinen asiointi

 

Varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin, varhaiskasvatushakemus
ja esiopetukseen ilmoittautuminen alla olevasta linkkiosoitteesta:

https://sote.easiointi.fi/fi/web/keminmaa-vaka

Huomioitavaa on
Mikäli esiopetuksen lisäksi tarvitaan päivähoitoa, tulee sitä hakea erikseen toisella sähköisellä
hakemuksella myös 9.2.2018 mennessä.

Hakemukseen on liitettävä todistukset huoltajien tuloista, todistus opiskelusta ja lapsen mahdollisesta erityishoidon tarpeesta.
Tuloliitteet tarvitaan vain, mikäli lapselle haetaan myös päivähoitoa esiopetuksen lisäksi. Esiopetus on maksutonta

 

Varhaiskasvatusyksiköiden johtajien yhteystiedot

Merja Koskinen 040 828 1787
Mari Kuivalainen 040 578 6026
Hanna Postinen 040 578 6021