Omatoiminen varautuminen

Mihin varaudutaan?
 

Päivittäisiin ja poikkeuksellisiinkin vaaratilanteisiin varautuminen on luonnollista aloittaa jokaisen omista tiedoista ja taidoista sekä asuin- ja työympäristön turvallisuusjärjestelyistä. Varautumisella pyritään ehkäisemään vaaratilanteita ja huomioidaan normaaliolojen häiriötilanteet ja valmistellaan toimenpiteet poikkeusolojen varalta.

Yksittäiset ihmiset ovat nyky-yhteiskunnassa yhä merkittävämmässä roolissa omatoimisen varautumisen ja siihen liittyvän tiedonvälityksen osalta.

Kylä- ja asukasyhdistys kiinteistön tai liikunta-/ulkoilupaikan haltijana voi toimintansa laajuuden huomioiden tehdä kohteesta omavalvontasuunnitelman, jossa tunnistetaan toimintaa mahdollisesti haittaavat tekijät ja niiden riskialttius sekä tehdä suunnitelmia ennaltaehkäiseviksi tai korjaaviksi toimenpiteiksi.