Muutoksenhaku ja valitus

Lupapäätös rakennusasiassa annetaan julkipanon jälkeen. Oikaisuvaatimusaika on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 14 päivää päätöksen antamisesta. Rakennustarkastajan tekemästä päätöksestä haetaan muutosta ympäristölautakunnalta. Lautakunnan tekemästä päätöksestä tehdään valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Lupapäätöksiin liitetään valitus-/oikaisuvaatimusosoitus, jossa ilmoitetaan miten menetellään, jos asianomainen ei tyydy saamaansa päätökseen.

 

Poikkeusluvat

Poikkeuslupahakemukset toimitetaan rakennustarkastajan toimistoon.

Tekninen lautakunta käsittelee poikkeuksen silloin, kun säädökset sen sallivat.

Poikkeusluvan käsittelyaika vaihtelee. Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta, jona aikana hankkeelle on haettava rakennuslupa.