Meri-Lapin ympäristölautakunta 2017 - 2021 ja Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto 2017 - 2021

Kuntien toimialaan kuuluvaa ympäristönsuojelua ja rakennusvalvontaa johtaa ja valvoo Tornion kaupungissa sekä Keminmaan ja Tervolan kunnissa Meri-Lapin ympäristölautakunta.

Kuntien toimialaan kuuluvaa eläinlääkintähuoltoa ja ympäristöterveysvalvontaa johtaa ja valvoo Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnissa Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto. Jaosto toimii myös joukkoliikenteen seudullisena kunnallisena viranomaisena.

Tornion kaupunki sekä Keminmaan ja Tervolan kunnat valitsevat Meri-Lapin ympäristölautakuntaan kolme jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Tornion kaupungin valitsema jäsen toimii lautakunnan puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana toimii Keminmaan tai Tervolan valitsema jäsen. Lautakunta kierrättää varapuheenjohtajuutta.

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaostoon valitsevat Kemin ja Tornion kaupungit kaksi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnat valitsevat jaostoon yhden jäsenen sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jaoston puheenjohtajaksi valitaan Tornion kaupungin valitsema jäsen. Varapuheenjohtajaksi valitaan Kemin kaupungin nimeämä jäsen.

Postiosoitteet:
Tornion kaupunki, Meri-Lapin ympäristölautakunta, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio

Tornion kaupunki, Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio

 

Keminmaan valtuusto on nimennyt kokouksessaan 15.6.2017 § 85 Keminmaan kunnan edustajiksi seuraavat

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Pekka Heinonen

Eveliina Hipsi-Tuokkola

 

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto on päättänyt, että ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden kolmantena tiistaina klo 16:00 alkaen ja ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan.

 

Linkki kokousasiakirjoihin