Meluselvitykset

Kemi-Tornion lentoaseman meluselvitys

Ilmailulaitos laati Kemi-Tornion lentoaseman meluselvityksen v.1994 Keminmaan kunnan aloitteesta yhteistyössä kunnan ja Kemin kaupungin kanssa. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa aineistoa kuntien maankäytön suunnittelua varten.

Kemi-Tornion lentoasema on perustettu vuonna 1939. Liikennemäärin mitaten se on 18. vilkkain Ilmailulaitoksen ylläpitämistä 25 lentoasemasta. Sen operaatiomäärä (laskeutumisten ja lentoonlähtöjen yhteismäärä) vuonna 1993 oli 7300 ja matkustajamäärä 79000. Säännöllinen reittiliikenne suuntautuu pääasiasssa Helsinkiin, joko suoraan tai Oulun kautta. Päivittäinen matkustajavirta Kemin ja Helsingin välillä on noin 180 matkustajaa.

Lentoasema sijaitsee 5 km etäisyydellä Kemin ydinkeskutasta pohjoiseen ja 3 km etäisyydellä Keminmaan kunnan keskustasta kaakkoon . Kiitotien suunta on etelä-pohjoinen ja pituus 2500 m. Lentoasemalla on myös 1500 m pituinen sorapintainen poikittaiskiitotie, mutta sitä ei varsinaisesti käytetä.

Lentoaseman liikenne koostuu matkalennoista ja koulutuslennoista. Keskimääräinen operaatiomäärä on 28 operaatiota vuorokaudessa, josta 6 operaatiota on reittiliikennettä. Kaupallisessa liikenteessä käytetään lähes pelkästään DC-9-koneita. Vuoteen 2010 mennessä oletetaan liikenteen lisääntyvän 30 % (noin 9300 operaatioon vuodessa).

Melualueen laajuus laskettiin tanskalaisella DANSIM-tietokoneohjelmistolla nykytilanteelle sekä vuodelle 2010. Melumittauksia ei ole tehty. Laskettu melusuure on ns. päivä-ilta-yömelutaso (LDEN), joka on vuorokauden keskimääräinen melutaso, jossa ilta-ajan (klo 19-22) melua on painotettu +5 dB ja yöajan (klo 22-07) melua on painotettu +10 dB.

Nykytilanteessa LDEN 55 dB melualue ulottuu noin 4 km etäisyydelle kiitotien eteläpäästä ja noin 2,5 km etäisyydelle kiitotien pohjoispäästä. Koulutuslentojen laskukierrosharjoittelun vaikutus on pieni. Melualueen muodon ja laajuuden ratkaisee reittiliikenteessä käytettävien DC-9-koneiden lentoonlähdöt. Kemi-Tornion lentoaseman LDEN 55 dB-melualueen laajuus on noin kymmenesosa Helsinki-Vantaan lentoaseman vastaavasta.

Tulevaisuudessa melualueet pienenevät konekaluston muuttuessa hiljaisemmaksi. Meluisat ns. luokan 2 suihkukoneet, kuten DC-9-matkustajakoneet, poistetaan määräysten mukaan käytöstä viimeistään vuonna 2002. Tämä tulee merkittävästi vähentämään matkustajaliikenteen aiheuttamaa melua.