Kaavoitus ja tontit

 
  • yleiskaavojen valmistelu
  • asemakaavojen ja niiden muutosten suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen
 
Mittausteknikko Pekka Mäkelä, puh. 040-731 4559
  • maa-alueita koskevien ostojen ja myyntien valmistelu
  • omakotitonttien varaus-, vuokraus-ja myyntipäätökset
  • tonttien  vuokraamiset ja vapaiden tonttien esittely
  • maa-alueisiin kohdistuva neuvonta