LUVAT JA HAKEMINEN

 

TAPAHTUMAILMOITUS POLIISILLEPOLIISI

 

SISÄLTÄEN:

Pelastus-suunnitelman: Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastus-suunnitelma. Yleisötilaisuuden pelastus-suunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle http://www.lapinpelastuslaitos.fi/onnettomuuksien-ehkaisy/yleisotilaisuudet

 
Vastuuvakuutus: Poliisi voi määrätä järjestäjän ottamaan riittävän vastuuvakuutuksen. Jos vakuutus otetaan, siitä on liitettävä jäljennös ilmoitukseen (vakuutusyhtiöt).


Maankäyttölupa: Maankäyttölupa haetaan maanomistajalta tai kunnan teknisistä palveluista. Varaa aikaa lupahakemusten käsittelylle, suurten tapahtumien ollessa kyseessä voi käsittelyaika olla jopa kaksi kuukautta. Lisätietoja kunnan tekniset palvelut https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Yhteystiedot2&g=25


Elintarvikeilmoitus: Liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta tehdään kertaluonteinen ilmoitus sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella toiminta aloitetaan. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai oleellisen muutoksen tekemistä jo toiminnassa olevaan elintarvikehuoneistoon. Tämän jälkeen toiminnasta tiedotetaan vähintään neljä vuorokautta ennen toiminnan aloittamista niiden kuntien viranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Elintarvikkeiden tilapäismyynti-ilmoitus löytyy täältä https://www.tornio.fi/index.php?p=Verkkoasiointi -sivulta kohdasta Ympäristö, ympäristöterveys, kiinteistön jätehuolto.


Pienimuotoinen toiminta, kuten yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu, on vapautettu kokonaan ilmoitusvelvollisuudesta.


Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa: Tupakkatuotteiden myynti on luvanvaraista. Myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiä ei saa aloittaa ennen kuin myyntilupa on myönnetty. Lupa on myyjä- ja myyntipaikkakohtainen. Luvan käsittelyaika on noin kuukausi. Sähkösavukkeiden mainontakielto on yhtä laaja kuin tupakkatuotteilla ja tupakointivälineillä. Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemus https://www.tornio.fi/index.php?p=Verkkoasiointi  -sivulta kohdasta Ympäristö, ympäristöterveys, kiinteistön jätehuolto


Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä: Ilotulitusnäytöksestä (ml. pyrotekniikkashow’t) on ilmoitettava paikkakunnan poliisille vähintään seitsemän vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä on tehtävä, vaikka ilotulitusnäytös olisi osa muuta yleisötilaisuutta. Ilmoituslomake ilotulitusnäytöksestä löytyy täältä https://www.poliisi.fi/luvat/lomakkeet


Tavara-arpajaiset: Tavara-arpajaiset saa toimeenpanna vain viranomaisen antamalla luvalla (tavara-arpajaislupa), ellei arpajaislaissa toisin ole säädetty (esim. pienarpajaiset tai miniatyyriarpajaiset). Luvat tavara-arpajaisiin antaa paikallinen poliisilaitos, mikäli tavara-arpajaiset toimeenpannaan yhden poliisilaitoksen toimialueella tai toimialueen osalla (esim. yhden kunnan alueella), tai Poliisihallitus, mikäli tavara-arpajaiset toimeenpannaan yhden poliisilaitoksen toimialuetta laajemmalla alueella. Tavara-arpajaislupaa haetaan kirjallisesti. Lupa voidaan antaa enintään kuudeksi kuukaudeksi. Luvan tavara-arpajaisten järjestämiseen voi saada rekisteröity yhdistys, itsenäinen säätiö tai muu sellainen yhteisö, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus ja jonka kotipaikka on Suomessa. Lisätietoja ja lupahakemukset löydät täältä https://www.poliisi.fi/luvat/tavara-arpajaiset/tavara-arpajaisluvat


Anniskelulupa: Tilapäinen anniskelulupa voidaan myöntää tilaisuuksiin ja tapahtumiin korkeintaan yhden kuukauden ajaksi. Vaatimukset luvanhakijan ammattitaidosta, henkilökunnasta sekä anniskelupaikan sijainnista ovat samat kuin toistaiseksi myönnettävässä luvassa. Lupaa myönnettäessä arvioidaan tilaisuuden luonne, paikan sopivuus sekä anniskelujärjestelyt. Lupa voidaan jättää myöntämättä, mikäli lupaa haetaan urheilutapahtumaan tai tilaisuuteen, joka on luonteeltaan perhetapahtuma tai johon osallistuu runsaasti lapsia ja nuoria. Hakemukseen tulee liittää tilapäisen tilaisuuden tai tapahtuman ohjelma ja pohjapiirustus anniskelualueesta. Tapahtuman tilojen tai ulkoalueen tulee olla todisteellisesti anniskeluluvan hakijan hallinnassa tapahtuman ajan. Järjestäjien tulee osoittaa, että tapahtumaa varten on riittävät saniteettitilat. Mikäli tilapäinen anniskelulupa myönnetään, tulee tapahtuman ostot tehdä tilapäisen luvan numerolla. Tilaisuuden anniskelutoiminnasta on raportoitava neljännesvuosi-ilmoituslomakkeella aluehallintovirastolle kahden viikon kuluessa. Tilaisuudesta varastoon jääneet juomat voidaan joko myydä toiseen anniskelupaikkaan tai mahdollisuuksien mukaan palauttaa tukkumyyjälle. Tilapäisen anniskeluluvan myöntää aluehallintovirasto. Hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on yksi kuukausi http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/lomake?docid=5668


Kadun sulkeminen ja nopeusrajoituksen asettaminen: Lupa sulkemiseen ja nopeusrajoituksen asettamiseen haetaan katua hallinoivalta viranomaiselta, lisäksi vaaditaan ilmoitus poliisille. Lupaa on haettava 14-21 vuorokautta ennen liikenne järjestelyjen toteuttamista.


Teostoilmoitus (mikäli tapahtumassa esitetään musiikkia) http://www.teosto.fi/kayttajat/luvat


Aluekartta: https://www.google.fi/maps/@65.9695916,24.489593,10z


Meluilmoitus: Erityisen häiritsevää melua aiheuttavista tapahtumista, kuten moottoriurheilukilpailuista sekä klo 20 jälkeen jatkuvista ulkoilmakonserteista, festivaaleista ja muista ulkotapahtumista on tehtävä meluilmoitus Meri-Lapin ympäristöpalveluun viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa.  Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta löytyy täältä https://www.tornio.fi/index.php?p=Verkkoasiointi -sivulta kohdasta Ympäristö, ympäristöterveys, kiinteistön jätehuolto. Jos tapahtumaan on suunniteltu ilotulituksen (ml. pyrotekniikkashow’t) järjestäminen kello 22-24 välisenä aikana, tapahtumajärjestäjän tulee mainita tästä myös meluilmoituksessa. Ilotulituksesta ja pyrotekniikan käytöstä on tehtävä aina ilmoitus myös poliisille.


TAPAHTUMANJÄRJESTÄMINEN LYHYESTI

Kun järjestät tapahtumaa, mieti tapahtumasi koko, missä tapahtumasi järjestät ja mikä on tapahtumasi sisältö. Tämän jälkeen täytä poliisin sivulla ilmoitus tapahtuman järjestämisestä (vaatii tunnistautumisen) – POLIISI

Liitä ilmoitukseen tapahtumasi sisällön vaatimat liitteet. Muista kuitenkin aina varata käsittelyaikaa, niin ilmoituksen, kuin vaadittavien liitteiden osalta.