Lupa- ja liittymismaksut

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävien maksujen taksat hyväksytään valtuustossa.

Rakennuslupa lähetetään hakijalle postitse ja lupamaksun laskuerittely lähetetään luvan mukana. Varsinaisen laskun toimittaa Tornion kaupungin reskontra.

 

 

 

Rakennuslupa  

Rakennuslupa on aina kirjallinen ja sen myöntää rakennustarkastaja. Lupahakemukset olisi hyvä jättää henkilökohtaisesti, näin hakija voi saada heti tietoonsa mahdolliset puutteellisuudet.