Kirkonmäen koulu
Lassilan koulu
Pölhön koulu       
 
Koulujen liikuntasalivuodojen käyttöehdot
1)  Avain luovutetaan vastuuhenkilölle kuittausta vastaan teknisessä toimistossa (toimistosihteeri).

2)  Avaimen luovuttaminen eteenpäin muille kuin varavastuuhenkilölle on kiellettyä.
3)  Jos vastuuhenkilö tai varavastuuhenkilö vaihtuu, on asiasta ilmoitettava ja sovittava koulun /teknisen toimiston kanssa, jolloin avaimelle muutetaan vastuuhenkilö.
4)  Salivuoroille kuljetaan merkitystä ovesta. Avain toimii vain salivuoroa 15 minuuttia ennen ja 15 min jälkeen vuoron alkamisajan. Salivuoron vastuu on aina nimetyllä vastuuhenkilöllä.
5)  Ovia ei saa jättää avoimeksi, esim. ulko-oven auki  ”pönkkääminen” on kiellettyä.
6)  Vuoron kellonaikoja on noudatettava. Saliin ei mennä ennen vuoron alkua ja salista pitää poistua ennen seuraavan vuoron alkua. 
     Salivuoroon sisältyy esim. kaukalon,  verkkojen, maalien, patjojen jne. paikalleen laitto ja varastoon palauttaminen.
7)   Koulun tiloista on poistuttava viimeistään 15 min vuoron päättymisen jälkeen.
8)   Muiden tilojen kuin salin ja siihen välittömästi liittyvien pukuhuoneiden ja wc-tilojen käyttö on kielletty.
9)   Salivuoron aikana saa käyttää koulun patjoja, maaleja, lentopalloverkkoja, jne. isoja välineitä
      Kaikki välineet on palautettava hyvään järjestykseen omille paikoilleen ennen vuoron päättymistä.
      Koulun pienvälineitä: pallot, keilat, hernepussit, mailat, jne. ei saa käyttää.
10)  Mahdollisista rikkoontumisista ja vahingoista on ilmoitettava koululle (koulusihteeri) seuraavana virka-aikana. Vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen.
11)  Salivuoro voidaan poikkeuksellisesti peruuttaa yksittäisen tilaisuuden vuoksi. Tästä ilmoitetaan koululla. Ilmoitusten seuraaminen on vuoron käyttäjien vastuulla.
12)  Koulukohtaisia ohjeita ja sääntöjä on noudatettava.
13)  Viimeisen vuoron vastuuhenkilö huolehtii, että
       * kaikki valot sammutetaan
       * kaikki välineet palautetaan oikeille paikoilleen
       * tuuletusluukut suljetaan
14)  Näiden käyttöehtojen rikkominen aiheuttaa salivuoron peruuttamisen määräajaksi tai kokonaan. Asiasta päättää vuoron myöntäjä (koulun rehtori).