Liikenneväylät

Liikenneturvallisuustoimijan tiedote (26.3.)

Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustila on sulkenut kouluja ja oppilaitoksia, joten lapset ja nuoret opiskelevat kotosalla. 

Liikennekasvatus kuuluu tärkeänä osana koulujen opetussuunnitelmaan, ja siitä kannattaa pitää kiinni myös vaikeampina aikoina. Liikenneturvallisuustoimijan tiedotteessa mukana linkki Liikenneturvan tarjoamiin toimintamalleihin ja helposti käyttöön otettaviin etäopiskelutehtäviin kaikille luokka-asteille. Tiedotteessa asiaa myös tarkkaamattomuudesta liikenteessä.

Tiedote Maaliskuu 2020

Kaava-alueen tiet

Kaava-alueen teiden kunnossapidosta vastaa tekninen toimi.

KATUJEN TALVIKUNNOSSAPITO

TEIDEN KUNNOSSAPITOSOPIMUSURAKOISIJAT 2019-2020 (kunnossapitoaluekartta)

Katujen kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaan kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalka- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta.

Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta sekä

ojarummun avoinna pitämisestä.

Talvikunnossapitotyökauden aikana on syytä muistaa, että:

- Älä työnnä pihojen tai liittymien lunta katualueelle

-Kunta aurauttaa ajoradalta lumet jalkakäytävän viereen tai tonttiliittymään

-Kiinteistönhaltijalle kuuluu näiden lumien poiskuljettaminen ja tonttiliitymien aukipito

Teiden kunnossapitoon ja valaistukseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse osotteeseen tieasiat@keminmaa.fi

tai hätätapauksessa  puh. 040-5873940

 

 

MAANTIET

Kuntaa halkoo useat yleiset tiet, joiden kunnossapidosta vastaa liikennevirasto.
Keminmaan kunnassa tällaisia teitä ovat mm. Torniontie, Rovaniementie, Tervolantie, Lautiosaarentie, Kallinkankaantie sekä pyörätiet näiden varsilla.

Tieliikennekeskus ottaa vastaan ilmoituksia tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista 24h/vrk
Tienkäyttäjän linja puh. 0200 2100 tai sähköisesti https://liikenne.palautevayla.fi/

YKSITYISTIET

Kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa. Tiekunnat voivat hakea avustusta vuosittain. Ilmoitus hakumenettelystä julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä.

Avustusta voi anoa yksityiselle tielle, jolle on perustettu tiekunta ja jolla on pysyvästä asutuksesta johtuvaa liikennettä. Avustusta myönnetään vain pysyvän asutuksen käyttämälle tieosuudelle. Kunnossapitoavustuksen saaminen edellyttää, että tie pidetään hyväksyttävässä kunnossa ja kunnalle toimitetaan viimeisin kopio vuosikokouspöytäkirjasta sekä selvitys vuotuisesta kunnossapidosta.

YKSITYISTIEN PARANTAMISEN VALTIONAVUSTUKSET

Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustusta myönnetään pääasiassa tien vaurioiden ja rakenteiden korjaamiseen.
ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee.

LINKIT

Ely-keskus 

Finlex

TONTTILIITTYMIEN RUMPUJEN AUKAISU

Liittymän haltijan vastuulla on jäätyneen rummun avaus.

Jäätynyt rumpu voidaan sulattaa myös asentamalla rumpuun syksyllä päistään tulpattu putki, johon keväällä kaadetaan kuumaa vettä.

Tehokkain tapa jäätyneen rummun aukaisemiseksi on sulattaa jäähän reikä esim. puutarhaletkun avulla, jossa virtaa kuuma vesi.  Virtaava vesi syövyttää reikää suuremmaksi ja avaa lopulta koko rummun.

Rumpujen jäätymistä voidaan jossain määrin ehkäistä peittämällä rummun päät havuilla, jolloin ne yhdessä päälle satavan lumen kanssa toimivat lämmöneristeenä. Tällaisen rummun merkitseminen helpottaa rummun seurantaa ja löytymistä.