Kriisipalvelut

 
Kriisillä tarkoitetaan yleensä tilannetta, jolloin elämässä tapahtuu suuri muutos. Tämä muutos käynnistää mielessä sopeutumistehtävän. Sopeutuminen edellyttää psyykkisten voimavarojen runsaan käyttöönoton, jotta vaativasta elämänmuutoksesta selviydyttäisiin. Voimavarojen käyttöönottoa ja sopeutumista muutokseen kutsutaan kriisiksi. Se on tavanomaiseen, terveeseen psyykkiseen toimintaan liittyvä vaihe, jolloin ihmisen psyyke on kovilla, äärimmäisyyksien rajoilla. Yleensä ihmisen voimavarat riittävät ja tilanne tasapainottuu vähitellen. Joskus voimavarat eivät riitä ja silloin mielessä tapahtuu vahingollista kehitystä.

 

Aiemmin kaikenlaisia kriisejä hoidettiin samanlaisella otteella, koska tietämys ei riittänyt erilaisten kriisien erottamiseen toisistaan. Tämä on selkeästi havaittavissa siitä kriisityöstä, jota tehtiin Lapuan räjähdysonnettomuuden jälkeen vuonna 1976. Jos tuollainen onnettomuus tapahtuisi nyt, olisi onnettomuuden uhrien saama apu monelta osin erilaista. Kriisikokemuksen ja -tietämyksen karttuessa havaittiin, että erilaisissa kriiseissä tarvitaan erityyppistä apua. Myös keinot auttaa kriisissä olevia ovat voimakkaasti kehittyneet viime vuosikymmenenä. Onkin tärkeää erottaa, minkälaisesta kriisistä kulloinkin on kyse, jotta löydetään myös oikeat auttamistavat.

 

Kriisejä ovat

  •   kehityskriisit
  •   elämänkriisit
  •   äkilliset kriisit.

 

Nykyään kriisiapu voi olla välitöntä henkistä ensiapua heti kriisin jälkeen tai jälkipuintitilaisuus, joka aloitetaan 1-3 päivän sisällä kriisin tapahtumasta. Useista kriiseistä voidaan selvitä arjen sosiaalisen tukiverkoston avulla, mutta toisinaan tarvitaan ammatti-ihmisten tarjoamaa kriisiapua.

 

Miten tuen kriisissä olevaa?


Välitön kriisiapu

Joskus voi elämässä kenelle tahansa tulla äkillinen kriisitilanne, johon tarvitsisi heti henkistä ensiapua, vaikka ihan vain olkapäätä, jota vasten nojata. Äkillinen kriisi voi olla esimerkiksi läheisen kuolema, oma tai läheisen äkillinen sairastuminen, väkivallan kohteeksi joutuminen tai onnettomuus. Jollekin voi olla suuri kynnys pyytää apua läheisiltä, ystäviltä tai oman paikkakunnan terveyspalveluista. 

 

Jokainen ihminen tarvitsee tukea selviytyäkseen kriisistä, ja alkuvaiheessa välittömästi tapahtuman jälkeen yksilö tarvitsee ennen kaikkea kuuntelijan. Kriisiapu auttaa henkilöä hallitsemaan tilanteen ja selviytymään jatkossa. On muistettava, että mitä pidemmälle tapahtuman käsittelyä lykkää niin sitä vaikeampaa arjesta selviytyminen on.

 

Otathan rohkeasti yhteyttä avun tarjoajiin silloin, kun koet, että sosiaalinen tukiverkostosi ei riitä tai sitä ei ole olemassakaan. Oheisista kriisipalveluiden yhteystiedoista (kunnallinen ja kunnan ulkopuolinen kriisiapu) löydät myös välittömän (24 h) kriisiavun tarjoajia

 

Lisätietoa mm:

Arjen aapinen

Terveyskirjasto