Kotihoito

Kotihoito tarkoittaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä muita kotona selviytymisen tueksi täydentäviä tukipalveluja (esim. ateriapalvelut, kauppapalvelut,  turvapuhelin).

 

Kotihoidonpalveluita saavat henkilöt, jotka alentuneen toimintakyvyn, tai sairauden vuoksi tarvitsevat apua selviytyäkseen kotona.

 

Kotihoidon henkilökunta tekee myös sairaanhoidollisia toimenpiteitä, niiden henkilöiden luona, jotka näitä palveluja alentuneen toimintakykynsä vuoksi kotiin tarvitsevat. Varsin vaativaakin sairaanhoitoa voidaan toteuttaa kotona. Kotihoidon asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen ja yhteistyötahojen kanssa yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma.

 

Kotihoito ei tarjoa siivouspalvelua.

 

Kotihoitomaksu määräytyy asiakkaan tulojen ja hoitoajan perusteella.

 

Kotihoitoa on mahdollista saada hakemuksesta ja määrärahojen puitteissa palvelusetelillä samaan hoiva- ja huolenpitopalveluun, kuin mitä kunta itse tuottaa. Palveluseteliä ei voi käyttää siivouspalveluun.

 

Palveluseteli kohdennetaan alle 20h/kk tarvitseville. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo on 7-29 €/h.

 

 

 

Lisätietoja: palveluohjaaja puh. 040-578 3289, puhelinaika ma, ti ja to klo 9 -11