Kotikuntoutus

Keminmaan kunnassa on käynnistynyt 1.3.2016 kotikuntoutus -hanke, jonka tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona asumista.

Kuntoutuksen tarve arvioidaan yksilöllisesti ja kuntoutusjakso suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Kotikuntoutus toimii toimintaterapeutti-fysioterapeutti -työparilla, joten kuntoutus on asiakaslähtöisyyden lisäksi myös moniammatillista

Kotikuntoutuksen tehtäviin kuuluu:

  • toiminta- ja liikuntakyvyn tukeminen/edistäminen
  • kotiympäristön arviointi turvallisuus huomioiden
  • apuvälinetarpeen arviointi, apuvälineiden käytön ohjaus
  • ohjausta ja neuvontaa

Asiakkaat ohjautuvat kotikuntoutukseen palveluohjaajan, kotisairaanhoidon tai terveyskeskuksen vuodeosaston yhteydenotosta. Kotikuntoutus tekee myös tiivistä yhteistyötä kotihoidon kanssa.