Korjausneuvonta

Korjausneuvonta-asioiden virka on täyttämättä. Korjausasioissa esim. toimenpiteiden tarpeellisuuden arviointi, terveellisyys, oikeat rakennustavat ja materiaalit, energiatalous, radonhaitat, kosteus- ja homevauriot, ilmanvaihto voi ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan, varsinaista suunnittelua, teknisiä ratkaisuja työn teettämistä ja organisointia varten on omistajan sovittava suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa.

Rahoitus

Asunnon pinta-alan ja mahdollisen talousrakennuksen pinta-alan perusteella lasketaan alustavat rakennuskustannukset, joihin lisätään tonttikustannukset sekä lupa- ja liittymismaksut, jolloin saadaan arvio kokonaiskustannuksista. ne voidaan rahoittaa seuraavasti:

Oma työ

Oman työn osuus rakennuskustannuksien kattamiseen vaihtelee 0-25% rakennuskustannuksista rakentajan ammattitaidon ja aktiivisuuden mukaan.

Omat varat

Omat varat muodostuvat käteisestä rahasta, pankkitalletuksista, omaisuudesta esim. tontti, vanhan asunnon arvo velat vähennettynä sekä jo hankituista rakennustarvikkeista.

Muut lainat

Pankit myöntävät lainoja rakentamiseen. Pankkien kautta voi kysyä myös Hypoteekkilainaa. Rahoitusta tarvitsevan tulee selvittää ainakin lainan määrä, korko ja muut mahdolliset kulut sekä laina-aika. Laina-ajoissa pitää olla hyvissä ajoin liikkeellä selvittämässä eri rahoitusvaihtoehdot.

 

Pienrakentaja työnantajana

Pienrakentajan toimiessa rakennuttajana hän maksaa palkkaa työntekijöille, jolloin maksetusta palkasta on tehtävä ennakonpidätys ja suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksu. Lisäksi rakennuttajan on maksettava palkkaamiensa työntekijöiden osalta työnantajalle kuuluva työeläkemaksu sekä tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksu (katso vakuutukset). Lisätietoja saa verotoimistosta ja LEL työeläkekassasta.

Vakuutukset

Rakennuttaja huolehtii aina tarvittavista rakennusaikaisista vakuutuksista.

Henkilövakuutukset

Henkilövakuutuksia ovat lähinnä lakisääteiset tapaturmavakuutukset. Ne koskevat työntekijöitä, jotka ovat työsuhteessa rakennuttajaan ja työpäiviä on yli 12 päivää. Tapaturmavakuutuksen yhteydessä maksetaan myös työttömyysvakuutusmaksu. Talkootyö tai yrittäjän ja urakoitsijan tekemä työ tai urakka ei kuulu vakuutuksen piiriin. Rakentaja itse ja perheenjäsenet voivat tehdä vapaaehtoisen työntekijöiden tapaturmavakuutuksen tai tehdä yksityisen tapaturmavakuutuksen esim vapaa-ajan tai täysajan tapaturmavakuutuksen. Talkooväelle on järkevää ottaa talkoovakuutus.

Omaisuuden vakuutukset

Omaisuuden vakuutuksia ovat lähinnä rakenteilla olevan rakennuksen palovakuutus, jonka lainanantajakin rakennusaikaiseksi vakuutukseksi vaatii. Rakenteilla olevaan taloon voidaan ottaa myös murtovakuutus ja vapaaehtoinen vastuuvakuutus, jollei se sisälly kotivakuutukseen. Lisätietoja saa tapaturma- ja vahinkovakuutusyhtiöistä.