Kopiohinnat ja asiakirjalunastusmaksut 1.1.2016 alkaen
 

Kunnan viranomaisen asiakirjasta, joiden lunastuksesta ei ole toisin säädetty tai määrätty peritään, kunnalle lunastusmaksua seuraavien perusteiden mukaan. Perusteet koskevat myös sähköisessä muodossa tai muulla vastaavalla tavalla annettavia tietoja.

 

1 LUNASTUS
 

1.1  Tavanomainen tiedon antaminen
 

Oikeaksi todistettu pöytäkirjan ote ja asiakirjan jäljennös:

 

Ensimmäiseltä sivulta                                                  1,00 euroa

Kultakin seuraavalta alkavalta sivulta kohdassa 4 mainitut tulostus/kopiointihinnat

Pyynnöstä annettava todistus                                     3,00 euroa

(Esimerkiksi työtodistus 1. kappaleen jälkeen, muu vastaava todistus)

 

Yllämainitut hinnat koskevat myös oikeaksi todistamattomia pöytäkirjan otteita ja asiakirjan jäljennöksiä.

 

1.2  Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaan:
 

Normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h)                      10 euroa

Vaativa tiedonhaku (työaika 2-5 h)                            30 euroa

Hyvin vaativa tiedonhaku (työaika yli 5 h)                  60 euroa

 

Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta kohdassa 4 mainitut tulostus/kopiointihinnat.

 

Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä, porrastettua perusmaksua voidaan korottaa kaksinkertaiseksi.

 

Edellä mainitulla tavalla porrastettua kiinteää maksua sovelletaan esimerkiksi palkkatietopyyntöihin sekä myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään sähköpostin välityksellä.

 

1.3 Sääntökokoelmat ja julkaisut

Säännöt ja taksat                                                         5,00 euroa

Toimintakertomus, talousarvioasiakirja                     10,00 euroa

 

Maksuun ei sisälly lähetysmaksua. Jos aineistoa käytetään kuntaa koskevaan esitelmään, esitykseen tai tutkimukseen, peritään maksu 50 prosentilla alennettuna.

 

2 LÄHETYSMAKSU

Kun asiakirjoja lähetetään tai palautetaan, peritään jokaisesta lähetyksestä

Postimaksu postimaksutaksan mukaisesti + alv 24 %

Lisäksi lähetysmaksuna  2,50 euroa

Posti- ja lähetysmaksua ei peritä, jos asiakirjasta ei peritä lunastusta. Maksulliset asiakirjat ja jäljennökset lähetetään pääsääntöisesti postiennakkona.

 

Lunastus- ja lähetysmaksuista ei peritä arvonlisäveroa.

 

3 MAKSUTTOMAT ASIAKIRJAT, TODISTUKSET JA TIEDOT
 

Lunastusta ei peritä seuraavissa tapauksissa:

 

1) asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei peritä lunastusta

2) pöytäkirjanotteesta, jolla päätös annetaan asianomaiselle tiedoksi

3) kunnan omilta viranomaisilta ja laitoksilta

4) asiakirjasta, joka lain mukaan annetaan valtion viranomaiselle

5) oman kunnan palveluksessa olevan viranhaltijan tai työntekijän pyytämästä

* työtodistuksesta (1 kpl)

* palkkatodistuksesta

* nimikirjasta tai

* asiakirjasta, joka tarvitaan virka- tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun edun hakemista varten

6) oman kunnan luottamushenkilöiltä asiakirjoista, jotka toimitetaan luottamustehtävän hoitamista varten

7) luottamuselinten kokoonpanoa koskevien yhteystietojen antamisesta, mikäli kysymyksessä on yksilöity pyyntö

 

4 ASIAKIRJOJEN TULOSTUS- , KOPIOINTI-, JA LAMINOINTIMAKSUT
 

4.1 Tulosteiden ja velokopioiden asiakashinnat (sis. alv 24 %)
 

1. Laskutettavat

             Mustavalkoiset               Värilliset
                  A4 0,056 e/kpl                A4 0,56 e/kpl

                  A3 0,112 e/kpl                A3 1,12 e/kpl

 

2. Omat hallintokunnat, projektit, hankkeet (alv 0%)

                  Mustavalkoiset               Värilliset

                  A4 0,045 e/kpl                A4 0,45 e/kpl

                  A3 0,09 e/kpl                  A3 0,90 e/kpl

 

 

4.2 Laminointimaksut (sis. alv 24 %)
                  A4 1,00 €/kpl

                  A3 2,00 €/kpl