Kirjastotalon seinäreliefi

 

 

Os. Väylätie 6, Keminmaa

Reliefin tekijä taiteilija, professori Ensio Seppänen
Paljastustilaisuus pidettiin 14.6.1981.

Reliefi kuvastaa kunnan menneisyyttä ja samalla voimakasta uskoa tulevaan.

Professori Ensio Seppäsen luomus on mitoiltaan varsin mahtava.
Pronssiin valetun reliefin korkeus on lähes kolme metriä, pituutta sillä on
runsaat kuusi metriä ja syvyyttä metri sekä painoa noin kolme tonnia.

Reliefin keskiryhmää hallitsevat voima ja valo. Siihen on symbolisesti kuvattu suljettu Kemijoki,
joka tänään tuottaa sähköä. Pilven takaa vapautuva aurinko viittaa tiedonvaloon,
joka kirkastuu opiskelun myötä.

Keskustan symboliaiheita on täydennetty vielä nuorilla ihmisillä.
Reliefin nainen tiedustelee ja mies, kirjat kädessään osaa neuvoa.
Etualalla oleva tyttö edustaa tietoa ja taitoa kaipaavaa tulevaisuutta.

Reliefin vasemmassa laidassa kuokkaa kantava mies kuvaa kunnan voimakasta
maanviljelyä sekä sen edellyttämää raivaustyötä. Hänen vierellään seisova kalastaja
puolestaan viittaa kalastajiin, jotka oikeastaa ovat luoneet koko Keminmaan kunnan.
Hämäläiset kalastajat olivat ensimmäiset Kemijokisuun ja -jokivarren asukkat,
jotka suuntasivat pohjolaan jo 1100 luvun tienoilla.

Joessa olevat tukit ja tikitaalipuomit viittaavat uittoon ja erotteluun.
Taustalla häämöttävät rakennukset puolestaan tahtovat osoittaa ja muistuttaa
kunnan vanhasta asutuksesta, jonka varhaisimmat juuret ulottuvat 1300-luvun alkuvuosiin.

Keskusryhmän oikealla puolelle kuvattu kaivosmies edustaa reliefissä uusinta
elinkeinohaaraa Keminmaassa, eli Elijärven kaivostoimintaa.

Äärimmäisenä oikealla hammasratasta pitelevä hitsaaja puolestaan kuvaa
kunnan voimakkaasti kasvanutta teollisuutta.

   
  Bibliotekets väggrelief       

Adress: Väylätie 6, Keminmaa

Reliefen skapade konstnären och professorn Ensio Seppänen.

Avtäckning skedde 14.06.1981
Reliefen speglar kommunens historia och samtidigt en stark tro på framtiden.

Professor Ensio Seppänens skapelse är dimensionellt enorm.
I brons gjuten relief är på höjden nästan tre meter och längden drygt sex meter och djupet en meter.
Skapelsen vägen ca tre ton.

Mitten av reliefen domineras av kraft och ljus. Symboliskt beskriver den stängda Kemiälv, som idag
producerar elenergi. Solen som kommer fram bakom molnet symboliserar kunskapets ljus
som blir ljusare genom studier.
Mittpartiets symboler har kompletterats med unga människor. Kvinnan i reliefen undrar och
mannen med böcker i sin hand ger råd. Flickan i förgrunden representerar de kunskaper och
färdigheter som behövs för framtiden.

I reliefens vänstra sida mannen bär en gräv och det symboliserar kommunens intensiva jordbruk samt
erforderligt röjningsarbete. Vid hans sida står en fiskare som i sin tur hänvisar till de fiskare som
faktiskt skapade hela Keminmaa kommun. Tavastlands fiskare var de första som kom efter älven
norrut redan vid 1100-talet till mynnigen av Kemiälv.

Stockarna i älven och tikialbommarna symboliserar flottning. Byggnaderna i bakgrunden i sin tur
påminner om kommunens gamla bosättningar, den äldsta är daterat till början av 1300-talet.
Till höger från reliefens mittparti finns gruvarbetaren som representerar den nyaste affärsgrenen i
Keminmaa, dvs Elijärvi gruvan. Ytterst till höger svetsaren som håller i kugghjul symboliserar
kommunens kraftigt växande industri.