Koronavirustiedotteet

 

24.3. Ohjeistus henkilökohtaisen avun käyttäjille

Korona-viruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen Keminmaan vammaispalvelut on laatinut täydentäviä ohjeita henkilökohtaisen avun käyttäjille sekä palveluseteli- ja ostopalvelutuottajille. Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.

 

Tavoitteena on turvata välttämätön henkilökohtainen apu

Keminmaan kunta suosittelee, että henkilökohtaisen apu kohdennetaan niille asiakkaille, joille henkilökohtainen apu on päivittäisten toimintojen ja kotona pärjäämisen kannalta välttämätöntä.

 

Mikäli asiakas kuuluu riskiryhmään ja asuu omassa taloudessaan yksin eikä hänen välttämättömästä kauppa- ja apteekkiasioinneista vastaa omaishoitaja tai muu palveluntuottaja voi avustaja käydä yksin asiakkaan puolesta kaupassa.

 

Tavoitteena on koronaviruksen leviämisen torjuminen

Koronaviruksen leviämisen torjumiseksi on suositeltavaa välttää tarpeettomia lähikontakteja. Tämä tulee huomioida myös henkilökohtaisen avun palvelun käytössä - erityisesti vapaa-ajalle tarkoitetun avun toteuttamisessa.

Keskeistä on huolehtia käsien pesusta ja käsidesin käytöstä. Hyvällä käsihygienialla pystytään parhaiten ehkäisemään työntekijöiden ja asiakkaiden altistumista koronavirukselle.

Keminmaan kunta suosittelee välttämään esimerkiksi virkistys- ja harrastustoimintaan osallistumista sekä kauppakeskuksissa ja muissa julkisissa paikoissa oleskelua.

 

Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä ovat kiellettyjä

Tämä koskee myös henkilökohtaisia avustajia.

 

Jos itse sairastut koronavirukseen tai joudut karanteeniin

Henkilökohtainen avustajasi ei voi tulla kotiisi töihin, jos

• sairastut koronaviruksen takia tai

• samassa taloudessa asuva perheenjäsenesi sairastuu tai

• perheesi saa määräyksen pysytellä karanteenissa

 

Tällöin samassa kodissa asuva perheenjäsen voi tarvittaessa toimia avustajana väliaikaisesti, mikäli se hänelle sopii. Palkanmaksua varten hänellä pitää olla määräaikainen työsopimus. Kodin ulkopuoliset henkilöt eivät voi tässä tilanteessa toimia avustajana tartuntariskin takia.

 

Jos avustajasi sairastuu koronavirukseen tai joutuu karanteeniin

 

Henkilökohtaisen avustajan työnantaja

• Jos avustaja sairastuu tai joutuu olemaan kotonaan karanteenissa altistumisepäilyn vuoksi, voit palkata toisen henkilön avustajasi sijaiseksi hänen sairauslomansa / karanteeninsa ajaksi.

• Myös omaisellasi voi olla mahdollisuus toimia väliaikaisesti avustajana. Tarvittaessa selvitetään mahdollisuus henkilökohtaiseen apuun palvelusetelillä.

• Voit poikkeuksellisesti myöntää sairastuneelle avustajallesi enintään viisi peräkkäistä kalenteripäivää sairauslomaa ilman lääkärinlausuntoa. Pidemmästä poissaolosta tarvitaan edelleen lääkärinlausunto.

 

Henkilökohtainen apu palvelussetelillä

• Jos saat henkilökohtaista apua palvelusetelillä ja avustajasi sairastuu tai joutuu olemaan kotonaan karanteenissa altistumisepäilyn takia, palvelua tuottavan yrityksen tulee pyrkiä etsimään sinulle toinen avustaja.

 

Tutustu myös Heta-Liiton ohjeisiin

• Heta-liitto tiedottaa 14.3.2020 Koronavirukseen varautumisesta

• Koronavirukseen varautuminen – Ohjeita työnantajille ja kunnille 2.3.2020 •

 

Pyydämme sinua seuraamaan valtakunnallista tiedotusta ja ohjeita sekä tiedotusta myös Heta-Liiton sivuilta.

https://heta-liitto.fi/heta

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

 

Lisätietoa koronaviruksesta asukkaille ja asiakkaille löydät keminmaa.fi-sivuilla

Mikäli Sinulla on kysyttävää henkilökohtaisesta avusta vammaispalveluilta, voit soittaa arkisin numeroon 040 587 1625 (puhelin aika klo 10−11).

* * * * *

 

23.3. Keminmaan terveyskeskus / hengitystieinfektiopotilaat

Keminmaan terveyskeskuksen hengitystieinfektiopotilaat (nuha, yskä, hengenahdistus, kurkkukipu) hoidetaan erillään muista potilaista tiistaista 24.3.2020 klo 8.00 alkaen.

Terveyskeskuksen ovet pidetään lukittuina ja avataan ajanvarausten mukaan. Tämän vuoksi asiakkaita pyydetään soittamaan omaan terveyskeskukseen aina ennen terveyskeskukseen saapumistaan hoidon tarpeen arvioimiseksi ja oikeaan hoitopaikkaan ohjaamiseksi.

Ennen 24.3.2020 varattujen aikojen osalta ei ennakkosoittoa kuitenkaan tarvita.

Muut kuin hengitystieinfektiota potevat hoidetaan entiseen tapaan omalla terveysasemalla.

 

Puhelinnumerot

Keminmaa: 0400 270 008

Korona-puhelin: 040 825 1072

Hätänumero 112

* * * * *

 

23.3. Lapin kunnanjohtajien vetoomus hallitukselle

Vetoomus
Lapin kunnat
Lapin liitto
22.3.2020

Hallituksen tulee päättää palveluiden sulkemisesta

Lapin kuntajohtajat ja Lapin maakuntaliitto vaativat hallitusta päättämään ihmisiä kokoavien palveluiden kuten baarien ja yökerhojen sulkemiseksi koronavirusepidemian vuoksi. Samalla kuntajohtajat vetoavat kotimaisiin matkailijoihin, että he siirtäisivät lomansa Lapissa syksyyn tai ensi talveen.

“Toivotamme teidät tervetulleiksi Lappiin vaeltamaan syksyllä ja laskettelemaan taas ensi vuonna ja seuraavinakin, mutta nyt koronavirusepidemian kynnyksellä ei ole oikea aika matkustaa tänne. Lapin pienten kuntien perusterveydenhuollon kapasiteetti on todella rajallinen ja Lapin sairaanhoitopiirit ovat valmistautuneet hoitamaan vain Lapin mahdolliset omat potilaat”, tiivistää Lapin kuntajohtajaverkoston puheenjohtaja Erkki Parkkinen Sallasta.

Kuntajohtajien mukaan hallituksen päätös toimintojen sulkemiseksi nopeasti olisi paras keino myös Lapin maineenhallinnan ja matkailun kannalta. Lapin matkailu on jo toiminut vastuullisesti ja kaikki tunturikeskukset ovat sulkemassa rinnetoimintojaan. Tuleva pääsiäisaika on kuitenkin erityinen riski, mikäli ihmiset kokoontuvat Lapin tunturikeskuksiin. Tulijoiden virta pitää pysäyttää nyt ja siinä tarvitaan vaikuttavia keinoja.

Myös yrittäjien kannalta lakiin perustuva viranomaispäätös toiminnan sulkemisesta olisi paras ratkaisu.

“Se, että viranomaiset sulkevat tilat, voisi auttaa yrittäjiä, jotka mahdollisesti voisivat saada edes jotain korvausta vakuutustensa kautta. Pienet yrittäjät eivät voi olla vastuunkantajina tässä tilanteessa. Valtion tulee osoittaa vahva tukensa tästä tilanteesta taloudellisesti kärsiville matkailu- ja ravitsemusalan yrityksille sekä kaikille muille liitännäistoimialoille”, sanoo Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi.

 

Lisätiedot:

Maakuntajohtaja Mika Riipi, p. 044 767 4200

Lapin kuntajohtajaverkoston puheenjohtaja,
Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen, p. 0400 393 987

* * * * *

 

23.3. Keminmaan sosiaalitoimisto tiedottaa

Korona –tilanteesta johtuen kunnanviraston ollessa suljettuna pyydämme asioimaan virka-aikana puhelimitse tai kirjallisesti. Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajan tavoittaa puhelimitse, parhaiten puhelinajalla.

Sosiaalitoimistoon tulevan postin voi jättää ulkopostilaatikkoon.

Asiointi tarvittaessa ajanvarauksella.

Päivystävän sosiaalityöntekijän tavoittaa puh. 0400-294 337.

* * * * *

 

23.3. Hallituksen linjaamat toimenpiteet - päivitys kohta 1

Hallituksen linjaamat toimenpiteet 16.3.2020

Poikkeusolojen johtoryhmä 23.3.2020 / päivitys kohtaan 1

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Valtioneuvosto on 20.3.2020 antanut asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (126/2020). Asetuksen 3 §:n 4 momenttia on muutettu siten, että siitä on poistettu edellytys vanhempien toimimisesta yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Perusopetuksen järjestäjällä on siten velvollisuus järjestää perusopetuslain mukaista perusopetusta ja muuta toimintaa lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa kaikille esiopetuksen oppilaille, perusopetuksen 1—3 vuosiluokkien oppilaille, perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitetuille erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetuille pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille. Muilta osin asetus ei ole muuttunut. Asetus tulee voimaan 23.3.2020.

Oppilaalla on siis oikeus tulla kouluun lähiopetukseen, jos hän

• 1.-3.-vuosiluokalla tai

• pidennetyssä oppivelvollisuudessa (11-vuotinen oppivelvollisuus) tai

• hänelle on tehty erityisen tuen päätös

Hallituksen vahva suositus samaan aikaan on, että oppilas olisi etäopetuksessa, jos se on mahdollista.

* * * * *

 

20.3. Kaikki koronasta yrittäjälle - mitä juuri yrittäjän pitää tietää koronasta

Suomen Yrittäjien linkki tiedostoon:

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

* * * * *

 

19.3. Kunnanvirasto on suljettu 20.3. - 13.4.2020

Asiakaspalvelu toteutetaan erikseen sopimalla.

Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse kunta@keminmaa.fi

 

Palvelunumerot virka-aikana

Hyvinvointipalvelut
040 831 7908

Sivistyspalvelut
040 831 7920

Tekniset palvelut
040 831 7854

Terveyspalvelut
040 027 0008

Hallinto
040 846 3345

 

Kunnanvirastolle tulevan postin voi jättää kunnanviraston ulkopuolella olevaan postilaatikkoon.

* * * * * 

 

19.3. Tiedote ikäihmisten kauppapalvelut

Kauppa-apua antavat yritykset

Valtioneuvoston poikkeusolojen yhtenä toimenpiteenä on velvoittaa yli 70-vuotiaat pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Keminmaan kunnan hyvinvointipalvelut toivoo mahdollisimman monen ikäihmisen lähiverkoston auttavan asioinnissa kodin ulkopuolella.

Mikäli kaupassa tai apteekissa on kuitenkin tarpeen käydä, käynnit kannattaa ajoittaa päivän rauhallisiin hetkiin ja välttää lähikontaktia toisiin. Pese kädet kauppaan mennessä ja kaupasta tullessa.

Kaupoilla on myös erillisiä asiointiaikoja riskiryhmille, vältä kuitenkin tällöinkin ruuhka-tilanteita ja lähikontakteja. Tämän hetkiset riskiryhmien asiointi-ajat tai tavanomaiset rauhalliset asiointi-ajat ovat:

 

Sale Keminmaa

- ensimmäinen tunti, klo 7-8 pyritään rauhoittamaan ikä-ihmisille – liikkeessä seinällä ohjeistus


K-Market Pörhölänkangas

- Klo 7 – 8 voidaan rauhoittaa riskiryhmille – Liikkeen aamupäivä klo 12.00 saakka on rauhallinen ja asiakkaita harvakseltaan


K-Market Lautia

- Tiistaisin ja torstaisin kauppa avoinna riskiryhmille klo 7-8

- aamupäivä 8 – 10 on rauhallista

Joillakin kaupoilla on myös mahdollisuus ostosten keräilypalveluun tai verkkokaupan kautta tilaukseen ja ostosten keräilyyn. Kysy oman kauppasi palveluita.

Lisäksi kauppapalvelua tarjoavat esimerkiksi

Virran voima, kauppapalvelu 13,50euroa/kerta. (Keminmaan taajaman alueella) , numero 040 684 65 95
Yksityiset kotipalveluyritykset

Keminmaan kunta järjestää tarvittaessa apua kauppa-asioiden hoitamiseen. Kauppa-apua voidaan järjestää arkisin ja pääsääntöisesti kerran viikossa. Apua tarvitessanne ottakaa yhteyttä numeroon 040 831 79 08. Numero palvelee arkisin klo 8-16.

 

19.3. Muutoksia joukkoliikennevuoroihin

Koulujen ja oppilaitosten siirtyminen etäopiskeluun sekä muu arjen liikkumisen väheneminen Koronaviruspandemian
johdosta vaikuttaa merkittävästi myös linja-autovuorojen tarjontaan.

Lisätietoa Meri-Lapin joukkoliikenne -sivustolta

* * * * *

 

18.3. Korona - Hallituksen linjaamat toimenpiteet - päivitetty 18.3.2020

Poikkeusolojen johtoryhmä 18.3.2020 (päivitetty) 

1.
Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Keminmaan ohje: Huoltajat, joiden on mahdollista järjestää hoito kotona 18.3. – 13.4.2020 ilmoittavat siitä mahdollisimman pian omien päiväkotien ryhmiin tai perhepäivähoitajalle.

 

2.
Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Keminmaassa suljettavat tilat:
Kirkonmäen-, Lassilan- ja Pölhön koulut, Keminmaan keskuskoulu ja Keminmaan lukio
Kirjasto ja kirjastoauto
Kirjasto-nuorisotalo nuorisotila KONTTI
Järvikoti (etsivä- ja nuorisotyö)
Kivalo-opiston tilat (kunnantie 5, Liedakkalan koulu, keskustan liikekeskus)
Sisäliikuntapaikat (Lassilan koulu, Pölhön koulu, Koulukeskus, Kirkonmäen pikkukoulu, Seurala)
Keminmaan Vesi ja Energia Oy:n toimitilat


Sivistyspalvelut selvittää ei-lähiopetuksessa olevien oppilaiden ruokailujen järjestämistä. Päätös ruokailun järjestämistavasta tehdään mahdollisimman pian.

Keskiviikosta 18.3.2020 lähtien perusopetus vuosiluokille 4 – 9 ja lukiokoulutus järjestetään kokonaisuudessaan etäopetuksena. Seuratkaa Wilmaan tulevia ohjeita opetuksen järjestämisestä.

Sivistyslautakunta tekee päätökset asiakasmaksuista.

 

3.
Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Keminmaan kunnan ohje: Etäopiskelu järjestetään Wilman, Google-oppimisympäristön ja muiden opettajien käytössä olevien oppimisalustojen ja ohjelmien kautta.

Työnantaja varmistaa, että opettajat osaavat käyttää etätyökaluja ja rehtorit päättävät milloin opettajat siirtyvät työskentelemään etänä muualla kuin koulussa.

Mikäli oppilas tarvitsee kotiin työvälineitä koululta saa niitä lainaan.

4.
Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Päätöksen tekee: YTL

5.
Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Avin päätös 17.3.2020 LAAVI/463/2020 ja valvonta on poliisilla.

6.
Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

Kirjastoauto
Kirjasto-nuorisotalo
Järvikoti
Kivalo-opiston tilat (kunnantie 5, Liedakkalan koulu, keskustan liikekeskus)
Sisäliikuntapaikat (Lassilan koulu, Pölhön koulu, Koulukeskus, Kirkonmäen pikkukoulu, Seurala)
Keminmaan Vesi ja Energia Oy tilat
Rantatupa
Liedakkala
Vuokra-asunnot Oy; asiakaspalvelutilat

7.
Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.
Keminmaan kunnan tasolla noudatetaan ohjeita. Tapauskohtainen harkinta tehdään yksiköissä.

8.
Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.
Keminmaan kunnan tasolla noudatetaan ohjeita. Tapauskohtainen harkinta tehdään yksiköissä.

9.
Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.
Työnantaja määrää etätyöhön, ne joilla sen työtehtävät mahdollistavat. Työajanseuranta tehdään verkon kautta.

10.
Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.
Tiedotetaan asiasta kunnan www-sivuilla ja facebookissa ja pyydetään läheisiä tiedottamaan asiasta läheisilleen. Keminmaan kunnan tasolla tiedotusvastuu: hallinto-osasto
Hyvinvointipalvelut tulevat järjestämään kauppa-apua ja muuta apua sekä tiedottavat yksityisten palvelutarjoajien mahdollisuudesta avustaa esim. kauppakäynnit.
Tällä hetkellä Keminmaan kauppaliikkeet eivät ole tehneet erikoisjärjestelyä aukiolojen suhteen.
Keminmaan Citymarketilla on verkkokauppapalvelu.
Palveluliikenne tällä hetkellä pysyy ennallaan.

11.
Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.

Vapautuneita henkilöstöresursseja käytetään yli osastorajojen. Eläkkeellä olevia henkilöistä voidaan jossain vaiheessa velvoittaa töihin.

12.
Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.

Seurataan THL:n ohjeistusta.

13.
Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

14.
Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.
Informoidaan omia sijaisia asiasta. Eläkkeellä olevia henkilöistä voidaan jossain vaiheessa velvoittaa töihin.
Varaudutaan valmiuslain luku 14 mukaisiin työvelvollisuuspykäliin. 

15.
Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.
Tehdään yhteistyötä viranomaisten kanssa.

16.
Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.
Kunnassa noudatetaan hallituksen antamaa ohjeistusta. Rajat suljetaan henkilöliikenteeltä 19.3.2020 klo 00.00.

17.
Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Kunnassa noudatetaan hallituksen antamaa ohjeistusta. Ulkomailla olevia matkailijoita pyydetään palamaan kotimaahan välittömästi (valtioneuvosto 17.3.2020)

18.
Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.
Kunnassa noudatetaan hallituksen antamaa ohjeistusta.

19.
Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan.
Noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia.


Seurataan TEM:n tukitoimia yrityksille ja yrittäjille. Valtakunnallinen Yritys-Suomi neuvontapuhelin palvelee ongelmiin joutuneita yrityksiä. Yrittäjät.fi –sivustolla on myös erityisen hyvät ohjeet. Lomautuksiin liittyvä lainsäädäntö mahdollistaa nopeamman prosessin (yli 20 henkilö/yritys). Annetaan yritykselle tarvittaessa neuvontaa. Tällä hetkellä pankit ovat ensisijainen rahoituksen lähde. 

Rajoituksia lääkkeidenjakeluun on tulossa. Koskee terveydenhuollon lääkkeitä ja tarvikkeita.

* * * * *

 

17.3. Korona - Hallituksen linjaajat toimenpiteet 16.3.2020 

Tiedote, tiedot päivitetään tarvittaessa uusien ohjeiden mukaisesti 

* * * * *

 

17.3. Ateriapalvelua ja kauppapalvelua ikääntyneille

Hallituksen maanantaina antamien poikkeusolojen linjausten mukaan toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Mikäli tarvitsette ateria- tai kauppapalveluita, voitte tiedustella asiaa seuraavilta yrittäjiltä:

Kauppa-apua tarjoavat yritykset

Ateriapalvelua tarjoavat yritykset

* * * * *

 

16.3. Keminmaan kunnan ohjeistuksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi

Tiedote 16.3.2020

Kunnan henkilökunnalle

Talous- ja henkilöstöjohtaja Helena Bomström, puh. 040 – 671 6167

• Kunnassa ei tehdä koulutus- ja tai muita matkoja. Tämä koskee myös henkilökunnan koulutuksia ja yhteisreissuja.

• Vierailijaryhmiä ei oteta vastaan alueen ulkopuolelta.

• Kokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan etänä, muuten pidetään vain toiminnan kannalta välttämättömät kokoukset.

• Kunnassa on laadittu erillinen henkilöstöhallinnon laatima ohjeistus henkilöstölle. 
 
Sivistyspalvelut

Vs. sivistystoimenjohtaja Hannele Matinlassi puh. 040 – 831 7758
• Leirikoulut ja luokkaretket kielletään.

• Koulut, päiväkodit, vapaa-aikapalvelut ja kirjasto eivät järjestä yhteistapahtumia eivätkä osallistu yhteistapahtumiin pois lukien ylioppilaskirjoituksia.

• Oppilaille myönnetään vapaata huoltajien pyynnöstä, vaikkei lapsi olisikaan sairas tai häntä ei olisi määrätty karanteeniin. Rehtori tai opettaja myöntää luvan tilapäiseen poissaoloon erityisestä syystä. Opettaja voi turvautua päätöksenteossa esimerkiksi oman koulun terveydenhuollon ammattilaisiin. Terveydenhuoltoa ei tule kuitenkaan kuormittaa turhaan. Opettaja antaa oppilaalle tehtäviä poissaolon ajaksi.

• Karanteenitilanteessa koulut antavat tehtäviä Wilmaan tai Googleen tai muulle sähköiselle alustalle.

• Huoltajien tulee seurata Wilman tiedotteita ja viestejä. Muutenkin ollaan normaalisti vuorovaikutuksessa Wilman välityksellä.

• Mikäli olette palanneet ulkomailta, ottaisitteko yhteyden koulun rehtoriin tai varhaiskasvatusyksiköiden johtajaan.

• Poissaoloa voi anoa suoraan rehtorilta viikon ajaksi Wilman viestillä. • Sairasta lasta ei saa tuoda varhaiskasvatukseen, ja sairas oppilas/opiskelija ei saa tulla kouluun. 
 
Hyvinvointipalvelut

Perusturvajohtaja Katja Raatikainen, puh. 040 – 779 0907
• Vierailut ikäihmisten hoivakoteihin ja ryhmäkoteihin on rajoitettu, ainoastaan saattohoidossa olevien asiakkaiden luona vierailut sallitaan.

• Ikäihmisten päivätoiminta on laitettu toistaiseksi kiinni. • Lapsiperheiden kotipalveluissa käytetään suojaimia, mikäli siellä on flunssaisia asiakkaita.

• Rantatuvan toiminta suljettu lukuun ottamatta kuntouttava työtoiminta.

 

Vuokra-asunnot Oy

Toimitusjohtaja Päivi Kemppainen, puh. 0400 126 614
• Suositellaan välttämään asiointia toimistolla ja suosimaan yhteydenottoja sähköpostitse ja puhelimella.

Keminmaan Energia ja Vesi Oy

Toimitusjohtaja Jukka Kuula puh. 040 – 832 7703
• Asiakaspalvelu on suljettu toistaiseksi - asiointi puhelimella, sähköpostilla ja toimitilalla olevan postilaatikon kautta.

• Asiakaskäyntejä käydään vain vika / häiriötilanteessa, mm. vesimittarien vaihtoja ei tehdä toistaiseksi.

• Toimittajia on ohjeistettu siten, että vain välttämättömät fyysiset käynnit toimitiloissamme ovat hyväksyttyjä.

• Henkilökunta ei osallistu muihin kuin skype-koulutuksiin.

Tällä hetkellä on erittäin tärkeä huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta THL:n ohjeistuksen mukaisesti.
Sairastumistapauksissa noudatetaan viranomaisten ja THL:n ohjeita.

Huomioidaan Perämeren Jätehuolto Oy:n ohjeet.
Mehiläinen Länsi-Pohja on avannut koronavirusneuvontapuhelimen alueen asukkaille 6.3.2020, puh. 040 - 825 1072.

Rajoitustoimet ovat voimassa toistaiseksi. Tilanteen muuttuessa ohjeistusta päivitetään. 

* * * * * 

 

14.3. Keminmaan kunnan toimenpiteitä koronaviruksen estämiseksi 

Kunta seuraa päivittäin valtakunnallisten ja paikallisten viranomaisten ohjeistuksia ja noudattaa niitä. Toistaiseksi kunta on päättänyt seuraavaa:  

  • Kunnassa ei tehdä koulutus- ja tai muita matkoja Meri-Lapin alueen ulkopuolelle. Tämä koskee myös henkilökunnan koulutuksia ja yhteisreissuja.
  • Vierailijaryhmiä ei oteta vastaan alueen ulkopuolelta.
  • Kokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan etänä.
  • Leirikoulut ja luokkaretket kielletään.
  • Koulut, päiväkodit, vapaa-aikapalvelut ja kirjasto eivät järjestä yhteistapahtumia eivätkä osallistu yhteistapahtumiin pois lukien ylioppilaskirjoituksia.
  • Oppilaille myönnetään vapaata huoltajien pyynnöstä, vaikkei lapsi olisikaan sairas tai häntä ei olisi määrätty karanteeniin. Rehtori tai opettaja myöntää luvan tilapäiseen poissaoloon erityisestä syystä. Opettaja voi turvautua päätöksenteossa esimerkiksi oman koulun terveydenhuollon ammattilaisiin. Opettaja antaa oppilaalle tehtäviä poissaolon ajaksi.
  • Karanteenitilanteessa koulut antavat tehtäviä Wilmaan tai Googleen tai muulle sähköiselle alustalle.
  • Huoltajien tulee seurata Wilman tiedotteita ja viestejä. Muutenkin ollaan normaalisti vuorovaikutuksessa Wilman välityksellä.
  • Vierailut ikäihmisten hoivakoteihin ja ryhmäkoteihin on rajoitettu, ainoastaan saattohoidossa olevien asiakkaiden luona vierailut sallitaan.

Mehiläinen Länsi-Pohja on avannut koronavirusneuvontapuhelimen alueen asukkaille 6.3.2020, puh. 040 825 1072.

 * * * * *

 

Tiedote 12.3. Keminmaan kunnan koronavirustiedote kuntalaisille

Keminmaan kunta vastaa terveydenhuollon järjestämisestä ja oman alueen tartuntatautien torjunnasta, ja on varautunut koronavirus- ja influenssatilanteeseen STM :n ja THL :n sekä Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti. Opetushallitus on toimittanut varautumisohjeet myös sivistyspalveluihin.

STM :n tiedotteen mukaan uusi koronavirus tuhoutuu herkästi epäsuotuisissa olosuhteissa. Siihen tehoavat tavanomaiset siivous- ja desinfektioaineet, kuten kloori. Se sietää huonosti korkeita lämpötiloja, korkeaa tai matalaa pH:ta ja auringonvaloa.

Riski sairauden leviämiseen on erityisen suuri suljetuissa tiloissa, joissa oleskelee samaan aikaan paljon ihmisiä (yleisötapahtumat). Tämänhetkisen tiedon mukaan virus leviää erityisesti pisaratartuntana. Koronaviruksen aiheuttamien haittojen ja sairastumisten ehkäisemiseksi, Keminmaan kunta ei toistaiseksi järjestä isoja yleisötapahtumia alkaen 12.3.2020. Aiemmin sovitut tilaisuudet perutaan, kunnes uusia toimintaohjeita saadaan.

Koronaviruksen aiheuttaman hengitystieinfektion tyypillisimmät oireet ovat kuume, kurkkukipu, yskä, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky. Jos teillä ilmenee kyseisiä äkillisen hengitystieinfektion oireita ja olette matkustaneet epidemia-alueella tai olette olleet läheisessä kontaktissa sairastuneeseen henkilöön, sairastumisen syy saattaa olla koronavirusinfektio.

Normaalissa kanssakäymisessä ja arjen askareissa on erityisesti huomioitava hyvä käsihygienia (käsien pesu vedellä ja saippualla) ja oikeanlainen yskimistapa. Olkaa yhteydessä puhelimitse terveysviranomaisiin, jos epäilette tartuntaa. 

Mehiläinen Länsi-Pohja on avannut koronavirusneuvontapuhelimen. Puhelinnumero palvelee 24h numerossa p. 040 825 1072  ja Internet-sivuilla: koronavirus -neuvonta.

Lisäohjeita:

Linkit THL:n ja Kuntaliiton päivittyviin koronatiedotteisiin.

* * * *

 

Ajankohtaista korona-viruksesta sekä korona-virus neuvontapuhelin avattu 

* https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

* https://www.mehilainenlansipohja.fi/korona-virus-neuvontapuhelin-avattu-6-3/