Päivähoidossa/esikoulussa sattuneet tapaturmat

Keminmaan kunta on vakuuttanut yksityistapaturmavakuutuksella päivähoitolapset, esi- ja peruskoululaiset sekä lukiolaiset LähiTapiolassa 1.1.2021 alkaen. Vakuutus on voimassa myös yllä mainittuihin toimintoihin liittyvillä välittömillä matkoilla. Vakuutusnumero on 353-4874851-0.

 

Mikä on tapaturma?

Tapaturma on äkillinen tapahtuma, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle ruumiinvamman hänen sitä tahtomatta.

 

Minne lääkäriin?

Jos vakuutetulle sattuu tapaturma, hän voi hakeutua hoidettavaksi julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon. Tapaturmavamman hoitokuluja korvataan enintään 10.000 euroa tapaturmaa kohden.

Tarvittaessa saat päiväkodilta tai koululta todistuksen yksityistapaturmavakuutuksen voimassaolosta, jolloin hoitolaitos voi laskuttaa yksittäisiä lääkärikäyntejä suoraan LähiTapiolalta Suoralaskutus ei koske muita kuluja esim. lääkekuluja.

 

Kela-korvaus

Esitä hoitolaitoksissa ja apteekeissa Kela-kortti, jolloin laskusta vähennetään sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Jos Kela-korttia ei ole asioidessa mukana, hae sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset itse Kelasta ennen korvauksen hakemista LähiTapiolasta.

 

Mitä vakuutuksesta korvataan?

Esimerkiksi:

• Tapaturmavamman tutkimuksesta ja hoidosta syntyneet kulut siltä osin, kuin niistä ei ole oikeutta korvaukseen jonkin lain perusteella.

• Lääkärin määräämät reseptilääkkeet.

• Matkakulut tutkimuksiin ja hoitoihin.

Jokainen yksityistapaturmavahinko käsitellään tapauskohtaisesti vakuutusehtojen perusteella.

 

Korvausten hakeminen

Vakuutetulle sattuneesta tapaturmasta vahinkoilmoituksen tekee koulu, päiväkoti tai kunta, jonka jälkeen korvausta vakuutetulle aiheutuneista kuluista voi hakea suoraan LähiTapiolalta.

Korvausta aiheutuneista kuluista voi hakea vaivattomimmin osoitteessa: www.lahitapiola.fi/yritys/hae-korvausta

(Henkilövahinko -> Julkis- ja muissa yhteisössä sattunut tapaturma -> Julkis- ja muiden yhteisöjen tapaturmavakuutus) tai puhelimitse 09-453 3666 (ma-pe klo 8-16).

Lisätietoja saa myös sähköpostitse osoitteesta yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi

Yhteys on suojaamaton.

Säilytä kaikki vahinkoon liittyvät tositteet vuoden ajan. Tarvittavat liitteet tarkentuvat, kun vahinkoilmoitus on tehty korvauspalveluun. Ilmoitamme, mikäli tarvitsemme vahinkoon liittyviä tositteita.