Hankkeet

 
Minä osaan!                          

Keminmaan kunta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin 1.8.2020 - 31.7.2021.

Keminmaassa avustusta käytetään lukukoodinaattorin palkkamiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen

   • lisätä kiinnostusta kirjoihin, lukemisharrastusta ja kielellistä kehitystä

   • palkata lukukoordinaattori

   • kehittää oppimisympäristöjä

   • kehittää yhteistyötä

Avustuksen tavoite:

Valtion erityisavustuksen avulla vahvistetaan lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa. Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten lukutaitoa, lukuinnostusta ja lukuharrastusta. Erityisavustus myönnetään toimiin, joilla innostetaan lapsia lukemaan ja kehitetään varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen kielellistä toimintaa ja ympäristöä.

 

 

 

Yhdessä tehdään - liikkumaan mennään 

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallinen kehittämisavustus

Keminmaan kunta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen liikunnallisen elämäntavan edistämisen hankkeeseen ”Yhdessä tehdään – liikkumaan mennään”

OKM:n Hankeavustus kohdentuu (19.8.2020-31.12.2020) varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa tehtävään yhteistyöhön liikunnallisen elämäntavan edistämisen toimintakulttuurin rakentamiseen liikunnan vuosikellon suunnitelmalla ja jalkautuksella. Avustuksella palkataan liikunnanohjaaja tukemaan tätä työtä. Yhtenä painopisteenä on lasten, perheiden ja henkilöstön osallisuuden lisääminen liikunnallisen elämäntavan rakentamisessa.  Liikunnanohjaaja toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa lisäten verkostoitumista ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä.    

Mihin ja enelle avustus on tarkoitettu?

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdistuvia liikunnallista elämäntapaa edistäviä paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti. Hanke voi kohdistua yksittäisiin kohderyhmiin, kuten varhaiskasvatus ja esiopetus, ikäihmiset ja erityisryhmät tai vaihtoehtoisesti yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä ilmiöpohjaisesti, kuten luontoliikunta tai perheliikunta. Hanke voi myös kohdistua pääasiallisena tarkoituksenaan sukupuolten tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden parantamiseen liikunnallisen elämäntavan edistämisessä.

Avustuksen tavoite

Määrärahalla tuettavien hankkeiden tulee toimeenpanna Valtioneuvoston liikuntapoliittisen selonteon (2018) liikunnalliseen elämäntapaan liittyviä ehdotuksia, valtakunnallisia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjauksia 2020 (Muutosta liikkeellä! 2013) sekä liikuntalain (390/2015) ja hallitusohjelman (2019)liikunnalliseen elämäntapaan liittyviä linjauksia.