Hallinto

Tavoitteet
Terveyspalveluiden päävastuualueen tehtävänä on tuottaa laadukkaita terveyden- ja sairaanhoidollisia palveluita ja täten huolehtia sekä yksilöön kohdistuvasta että ennaltaehkäisevästä perusterveydenhuollosta.

 

Johtava lääkäri

Pertti Sakaranaho
Puh. 040 637 6720

Hoiva- ja hoitotyön johtaja

Virpi Tuomaala
Puh. 040 8242417

Perusturvajohtaja

Katja Raatikainen

puh. 040 779 0907