Hallinto

Tavoitteet
Terveyspalveluiden päävastuualueen tehtävänä on tuottaa laadukkaita terveyden- ja sairaanhoidollisia palveluita ja täten huolehtia sekä yksilöön kohdistuvasta että ennaltaehkäisevästä perusterveydenhuollosta.

 

Johtava lääkäri

Pertti Sakaranaho
Puh. 040 637 6720

Vs. hoiva- ja hoitotyön johtaja

Anne Soidinmäki
Puh. 040 8242417

Vs. perusturvajohtaja

Virpi Tuomaala

puh. 040 779 0907