Esiopetus

Koulun aloitusta edeltävällä esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta,
jonka tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä
sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.
Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan,
niihin puututaan ja näin ennalta ehkäistään mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.

Lasten on ennen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään
esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (Perusopetuslaki 26 a §).
Esiopetus toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden ja sen mukaan laaditun paikallisen lukuvuosisuunnitelman mukaisesti.

Keminmaan kunnassa esiopetuslasten varhaiskasvatus on järjestetty esiopetusyksiköissä.

 

Esiopetusyksiköt

Keminmaan kunnassa esiopetusyksiköt on jaettu varhaiskasvatusyksiköiden johtajien kesken seuraavasti

varhaiskasvatusyksiköiden johtaja
Merja Koskinen
p. 040 828 1787 / puhelinaika klo 8-9.30
merja.koskinen@keminmaa.fi

Kirkonmäen päiväkoti (5-6 v.)
(Kirkonmäen vanhakoulu)
Väylätie 33
94400 Keminmaa

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
Teija Alaperä
kirkonmaki@keminmaa.fi

-  Vaahteramäki, p. 040 533 9721
-  Huvikumpu, p. 040 725 8606

________________________________________________________________________________

varhaiskasvatusyksiköiden johtaja
p. 040 486 3841 / puhelinaika klo 8.00-9.30
pirita.hihnala@keminmaa.fi

 
bbbb

Lassilan päiväkoti
Koulutie 2 (Lassilan keltainen koulu)
94450 Keminmaa

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
Aila Halttu
p. 040 581 5339, 040 708 7007
lassilan.paivakoti@keminmaa.fi

- Poutapilvet p. 040 581 5339
- Päivänpaisteet p. 040 708 7007
- Revontulet p. 040 768 5093

_____________________________________________________________________________

varhaiskasvatusyksiköiden johtaja
Mari Kuivalainen
p. 040 578 6026 / puhelinaika klo 8.00-9.30
mari.kuivalainen@keminmaa.fi
  

bbbb
Pölhön päiväkoti
Tasasentie 7
94500 Lautiosaari

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
Saija Hellevaara
p. 040 724 0347, 040 674 8746
polho.esiopetus@keminmaa.fi

____________________________________________________________________________________ 

Esiopetuksen työpäivät

Lukuvuoden 2022-2023 esiopetuspäivät (PDF)

Syyslukukausi 22.8.-21.12.2022

Kevätlukukausi 9.1.-31.5.2023