Esiopetukseen ilmoittautuminen

1.1.2015 voimaan tulleen lain mukaisesti lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista
vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

 

Esiopetukseen ilmoittautumisaika toimintakaudeksi 2019–2020 on 11.2. - 17.2.2019

Esiopetus vuonna 2019 alkaa 19.8. klo 9.00.

Ensi syksynä esiopetuksen aloittavat vuonna 2013 syntyneet lapset.

Sähköinen asiointi
Varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin, varhaiskasvatushakemus
ja esiopetukseen ilmoittautuminen alla olevasta linkkiosoitteesta.

https://sote.easiointi.fi/fi/web/keminmaa-vaka

 

Huomioitavaa on
Mikäli esiopetuksen lisäksi tarvitaan aamu- ja/tai iltapäivähoitoa, tulee sitä hakea erikseen toisella sähköisellä
hakemuksella myös 17.2.2019 mennessä.

Hakemukseen on liitettävä todistukset huoltajien tuloista, todistus opiskelusta ja lapsen mahdollisesta erityishoidon tarpeesta.
Tuloliitteet tarvitaan vain, mikäli lapselle haetaan myös päivähoitoa esiopetuksen lisäksi. Esiopetus on maksutonta

 

Varhaiskasvatusyksiköiden johtajien yhteistiedot

Merja Koskinen 040 828 1787  

Mari Kuivalainen 040 578 6026

Hanna Postinen 040 578 6021