Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautumisaika toimikaudeksi 2020 - 2021 on 10. – 16.2.2020.
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen hakemuksen kautta.
Keminmaan kunta / Varhaiskasvatus/ Sähköinen hakemus.

 

Huomioitavaa on:
Mikäli esiopetuksen lisäksi tarvitaan aamu- ja/tai iltapäivähoitoa, tulee sitä hakea erikseen toisella sähköisellä hakemuksella myös 16.2.2020 mennessä.

 

Päätös esiopetuspaikasta lähetetään kotiin toukokuun aikana. Esioppilaat sijoitetaan perusopetukseen pohjaten lähikoulupiirinsä mukaiseen esiopetuspaikkaan.

 

Tutustuminen esiopetuspaikkaan järjestetään toukokuussa 14.5.2020
klo 16.00-19.00 ja siitä ilmoitetaan esiopetuspaikkapäätöksen yhteydessä toukokuussa.
Aikaa tutustumiselle ei tarvitse erikseen varata.
Esiopetusaika on klo 9.00 – 13.00

 

 

Sähköinen asiointi
Varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin, varhaiskasvatushakemus
ja esiopetukseen ilmoittautuminen alla olevasta linkkiosoitteesta.

https://sote.easiointi.fi/fi/web/keminmaa-vaka

 

Huomioitavaa on
Mikäli esiopetuksen lisäksi tarvitaan aamu- ja/tai iltapäivähoitoa, tulee sitä hakea erikseen toisella sähköisellä hakemuksella vuosittain 17.2. mennessä.

Hakemukseen on liitettävä todistukset huoltajien tuloista, todistus opiskelusta ja lapsen mahdollisesta erityishoidon tarpeesta.
Tuloliitteet tarvitaan vain, mikäli lapselle haetaan myös päivähoitoa esiopetuksen lisäksi. Esiopetus on maksutonta

 

Varhaiskasvatusyksiköiden johtajien yhteistiedot

Merja Koskinen 040 828 1787  

Mari Kuivalainen 040 578 6026

Hanna Postinen 040 578 6021