Varhaiserityiskasvatus

 

 

 

”Uppo-Nallen naama oli mietinnästä soikea:
miksi on toinen tassu vasen
ja toinen taas on oikea?
Sitten se ratkaisun keksi
ja tuli iloiseksi.
Epäilystä asiasta eipä enää kellään:
oikealla tassulla tervehditään,
mutta vasemmalla hyvästellään.”

 

-Elina Karjalainen-

                                                                

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien terveiset!

Kaikki lapset haluavat ja tarvitsevat onnistumisen kokemuksia. Lapsen pulmien havaitseminen mahdollisimman varhain on erittäin tärkeää lapsen myönteisen minäkuvan kehittymiselle. Lapset oppivat asioita omaan tahtiinsa, joten tuen tarve voi vaihdella hyvinkin paljon. Lapselle järjestettävä tuki on aina yksilöllistä, pitkäjänteisesti suunniteltua, joustavaa ja myös tuen tarpeen mukaan muuttuvaa.

Tukea voi tarvita esimerkiksi lapsi,

  • jonka kehityksestä vanhemmat tai varhaiskasvatuksen/ esiopetuksen henkilökunta ovat huolissaan
  • jolla on puheenkehityksen viivästymää
  • jolla on sosiaalisia vaikeuksia
  • jonka jollakin kehitysalueella ilmenee kuntoutuksen tarve

Kierrämme säännöllisesti kaikissa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja esiopetuksessa. Teemme monialaista yhteistyötä kaikkien lasta hoitavien ja kuntouttavien toimijoiden kanssa.

Esiopetuksessa tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen (kevyemmästä voimakkaampaan). Lapsen tuen tarvetta arvioidaan heti esiopetuksen alussa, jolloin hänen taitojaan kartoitetaan eri osa- alueilla. Kartoitusten pohjalta voidaan suunnitella lapselle mahdolliset tukitoimet kuten puheterapia ja matematiikan tai äidinkielen pienryhmätoiminta - ja koko ryhmän opetusta huomioiden kaikkien lasten tarpeet ja kiinnostuksen kohteet.

Lapsi saa tukea yksilöllisesti, juuri niin pitkään kuin hän tarvitsee. Tuen tarkoitus on vahvistaa lapsen oppimisvalmiuksia ja luottamusta omiin kykyihin, jotta koulun aloitus sujuisi mahdollisimman mukavasti ja lapsen halu oppia uusia asioita säilyisi. Samankaltainen tuki voi jatkua koulussakin. 

 

Joka ei ole vielä minä,
sen on mahdotonta olla me.
Sitä ei voi kiintyä toiseen,
kun ei ole vielä kiintynyt itseensä.
Se ei voi käyttää suuria ympyröitä,
kun se sekoaa pienissäkin.
Sitä pitää lähestyä
sen omilla ehdoilla.
Kaikki muu pelästyttää ja suistaa sen raiteilta.

- Arja Tiainen -