allkiss.net Keminmaa - Avoimet tarjouspyynnöt

Avoimet tarjouspyynnöt

Talous ja hallinto

253758 / Matkailun toimintaohjelma, matkailutyöpajat 2 kpl fasilitointi, tulosten koonti ja toimenpideohjelman koostaminen (kevennetty kilpailutus), määräaika 8.10.2019 klo 9

Tekniset palvelut

 242696 Nuorisokirjastotalon saneeraus Kansallinen hankintailmoitus

Tarjouspyyntö

Sivistyspalvelut