Asiakirja- ja tietopyyntölomake

Keminmaan kunta vastaa viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisiin tietopyyntöihin viipymättä, viimeisään kahden viikon kuluessa (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 14 §)

 

Sosiaalipalveluiden tietopyyntölomake

 

Kopiohinnat ja asiakirjalunastusmaksut

 

Pyytäjän tiedot:

Etu- ja sukunimi / viranomainen*

 Puhelinnumero*

Sähköposti

Lähiosoite, postinumero- ja paikka

 

Pyydettävät tiedot

Mitä tietoja pyydetään*

(Tarkka kuvailu auttaa oikean tiedon etsinnässä)

Tiedonhaun aikarajaus*

(Miltä ajalta tietoja haetaan)

Tiedon käyttötarkoitus

Perustelu ja käyttötarkoitus mihin pyydettyjä tietoja käytetään (salassa pidettävät tiedot). Luovutuksen saaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen

 

Toimitus- ja maksutiedot

Toimitetaan sähköpostitse

Toimitetaan postitse

Noudetaan