Ajankohtaista

 

Tiedote Toimiva kotihoito Lappiin - monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeessa toteutetaan yhdessä Keminmaan kunnan, Posti Kotipalveluiden ja Sentina Oy:n kanssa pilotti, jossa kokeillaan Sävelsirkku-verkkopalvelua kotikuntoutuksen välineenä, pilotti alkaa 1.9.2017 ja päättyyy 31.12.2017.
Hankkeen sivut: http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/toimiva-kotihoito-lappiin/index_html

 

 

Keminmaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja kuntalaskutushinnasto 1.1.2018 alkaen

Sääntökirja palvelisetelipalvelujen tuottamisesta; palvelusetelisääntökirja ja hakemus tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi

Ikäihmisten asumispalvelujen myöntämisedellytykset 1.5.2016 

Toimeentulotuen ohjeet

Kotihoidon tukipalvelujen myöntämisedellytykset 1.5.2016

Kotihoidon palvelut ja palvelun myöntämisedellytykset 1.5.2016

Omaishoidontuen ohjeet

 

Perustoimeentulotuen maksaminen siirtyy Kelalle 1.1.2017

Vuoden 2016 loppuun saakka voi hoitaa kaikki toimeentulotukeen liittyvät asiat Keminmaan sosiaalitoimistossa.

1.1.2017 alkaen perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi

  • Kela palvelee verkossa, puhelimessa ja kaikissa palvelupisteissään
  • Jos saat vuoden 2016 lopulla kunnasta toimeentulotukipäätöksen, joka ulottuu vuoden 2017 puolelle, saat tukea päätöksen mukaisesti sen voimassaoloajan. Sinun ei tarvitse hakea tämän tilalle Kelan päätöstä vuoden alussa.
  • Säilytä viimeisin kunnasta saamasi päätös. Tarvitset sitä, kun haet Kelasta perustoimeentulotukea ensimmäisen kerran vuonna 2017
  • Kunta voi myöntää edelleen täydentävää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.

Saat loppuvuodesta 2016 lisätietoa Kelasta ja kotikunnastasi

  • Kelan puhelinpalveluun avataan perustoimeentulotuen palvelunumero loppuvuodesta 2016
  • Perustoimeentulotuen kela.fi-sivut ja Kysy Kelasta -palsta avataan myös loppuvuodesta 2016
  • Vuoden 2017 alusta voit hakea tukea verkossa www.kela.fi/asiointi. Verkkopalvelussa voit toimittaa myös hakemukseen tarvittavat liitteet. Tukea voi hakea myös paperilomakkeella.
  • Voit seurata uudistuksen valmistelua toimeentulotuen uutiskirjeestä www.kela.fi/uutiskirjeet

http://www.kela.fi/toimeentulotuki

 

Perheneuvolapalvelut

Keminmaan hyvinvointipalvelut järjestää perheneuvolapalveluita yhtenä päivänä kuukaudessa Keminmaan kunnanvirastolla sosiaalitoimiston tiloissa. Palvelu hankitaan ostopalveluna ODL Terveys Oy:lta.

Ajanvarausta hoitaa sosiaalitoimiston toimistosihteeri Raija Juopperi, ma - ke  puh. 040-167 7692.

- Muuna aikana soittaessasi puhelimen vastaajassa ohjeistus kehen ottaa yhteyttä. Varatun ajan peruminen on tehtävä aina soittamalla, joten älä jätä viestiä.

Päiväkeskus Rantatupa

Päiväkeskus Rantatuvan esite

 

p. 040 670 0790/ Pirjo Kehus, päiväkeskuksen ohjaaja