Kysely Pirssillä kylille -hanke 

SÄHKÖPOSTISAATE KYSELYN VASTAANOTTAJILLE

Arvoisa vastaanottaja,

Kuntamme on mukana Pirssillä kylille -hankkeessa, jonka tavoitteena on kartoittaa kuntanne asiointi- ja palveluliikenteen nykytilaa, sekä löytää sen kehittämismahdollisuuksia. Hankkeesta vastaa Lapin ELY-keskus yhdessä Sitowise Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n konsulttien kanssa. Hankkeen aineisto kerätään kyselyillä, ja viestin liitteenä on kysely, joka on suunnattu palveluliikennettä käyttäville henkilöille.

Pyydämme, että vastaatte kyselyyn joko sähköisesti tai tulostamalla paperisen version. Halutessanne voitte jakaa kyselyä eteenpäin henkilöille, joiden tiedätte käyttävän palveluliikennettä, tai joiden uskotte haluavan vastata kyselyyn. Kyselyn vastaajia ei ole rajattu esimerkiksi iän osalta, eli eri ikäiset palveluliikenteen käyttäjät voivat vastata.

https://link.webropol.com/s/palveluliikenteenmatkustajakysely

 

Kyselykaavakkeeseen voi vastata ja sen voi palauttaa; Keminmaan kunnanvirastolla, kirjastolla sekä terveyskeskuksessa (lomakkeet toimitetaan em. toimipaikkoihin maanantaina 19.9. päivän aikana) 

 

Kysely on avoinna perjantaihin 14.10. saakka.

Takaisin