Länsi-Pohjassa muutetaan tartunnanjäljitystä, myös karanteeniaika lyhenee 

Länsi-Pohjassa muutetaan tartunnanjäljitystä, myös karanteeniaika lyhenee

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on kuluvalla viikolla keskiviikkoaamuun mennessä todettu 125 koronavirustartuntaa. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on alueella tällä hetkellä noin 1000 sa- taatuhatta asukasta kohden. Tartuntamäärät ovat edelleen kasvussa.

Myös sairaalakuormitus on viime päivien aikana kasvanut. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 11 ko- ronapotilasta, joista viisi Länsi-Pohjan keskussairaalassa ja kuusi terveyskeskuksien vuodeosastoilla. Tehohoidossa ei ole tällä hetkellä yhtään koronapotilasta.

Tartunnanjäljitys muuttuu perjantaista 21.1.2022 alkaen. Keskitymme ottamaan yhteyttä positiivi- sen koronatuloksen saaneisiin. Heitä ohjeistetaan ilmoittamaan tartunnastaan oman perheen ul- kopuolisille lähikontakteille eli altistuneille. Samassa yhteydessä altistuneet saavat yhteystiedot tar- tuntatautihoitajalle yhteydenottoa varten.

Altistuneista henkilöt, joilla ei ole kahden koronarokotteen antamaa suojaa jäävät karanteeniin seitsemäksi vuorokaudeksi. Altistuneet ottavat yhteyttä kotikuntansa tartuntatautihoitajaan vain ti- lanteessa, jossa altistunut tarvitsee virallisen todistuksen tartuntatautipäivärahaa varten. Yhteydenotto tartuntatautihoitajaan tapahtuu ensisijaisesti sähköpostilla ja toissijaisesti tekstivies- tillä.

Altistuneiden ja sairastuneiden karanteeni- ja eristysaika lyhenevät jatkossa seitsemään päivään. Muutos ei koske jo annettuja karanteeni- ja eristyspäätöksiä.

 

Rajoitukset jatkuvat ennallaan

Lapin aluehallintovirasto on päätöksellään kieltänyt sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Päätös on voimassa 22.2.2022 saakka. Lisäksi alueella on voimassa  Valtioneuvoston asettamat ravintolarajoitukset, joiden mukaan ravintolat voi- vat olla auki klo 18 saakka.

Kaikki tutut koronaturvatoimet – hyvä käsihygienia, turvavälit ja maskinkäyttö – ovat edelleen ajankohtaisia. Niin rokotettujen kuin rokottamattomien tulee yhä noudattaa niitä. Länsi-Pohjan alueella voimassa olevat koronasuositukset ja -rajoitukset on koottu sairaanhoitopiirin verkkosivuil- le.

Rokotukset ovat kunnissa edenneet hyvin ja rokotteita on tarjottu myös 5-11 –vuotiaille lapsille. Annettujen rokotteiden tilastoitumisessa ja rokotetiedon siirtymisessä Kantaan on kuitenkin ollut viivettä. Kunnat tiedottavat rokotuksista ja niiden ajankohdista muun muassa omilla verkkosivuil- laan.

 

Länsi-Pohjan alueellinen pandemiatyöryhmä

Lisätietoja antaa: johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila, 040 352 1097

Takaisin